Hallitus

Ulkopoliittista instituuttia johtaa eduskunnan nimittämä hallitus. Siihen kuuluvat EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (puheenjohtaja), valtiotieteen tohtori Kimmo Kiljunen, professori Laura Kolbe (varapuheenjohtaja), professori Ilkka Liikanen, ministeri Pirkko Mattila, suurlähettiläs René Nyberg, ministeri Ilkka Suominen, tutkimusprofessori Monica Tennberg ja professori Tarja Väyrynen.

Instituutin hallitus päättää mm. instituutin taloudesta ja tutkimusohjelmasta, jota sen tutkijat toteuttavat tieteellisen autonomian periaatteiden mukaisesti. Hallitus myös nimittää instituutin johtajan.