Elina Sinkkonen

Julkaisut

A Peer-reviewed scientific articles
A1 Articles in international journals, original research
Sinkkonen, Elina. 2013. "Nationalism, Patriotism and Foreign Policy Attitudes among Chinese University Students." The China Quarterly,216 (4), 1045−1063.

A3 Book sections in research books
Sinkkonen, Elina. 2009. "Isänmaallisuuskasvatuksen kampanja opiskelijoiden mielipiteenmuokkaajana". Teoksessa Raisa Asikainen, Teemu Naarajärvi ja Juha Vuori, (toim.) Pekingin kevät 1989. Tiananmen ja kiinalaisen aktivismin rajat. Helsinki: Gaudeamus (Helsinki University Press), 196−212.

B Non-refereed scientific articles

B1 Non-refereed articles
Sinkkonen, Elina. 2016. "New Horizons and Internal Reforms: The Regional Implications of China's Military Posture." FIIA Briefing Paper 193, 1−9.

Sinkkonen, Elina. 2014. "China's Public Opinion Management:Tightening the Grip in the Digital Age." FIIA Briefing Paper 161, 1−9.

C Scientific books
C2 Book editor, chapters in research books

Sinkkonen, Elina, Tiina Airaksinen ja Minna Valjakka (toim.), 2016. Enemmän kuin puoli taivasta? Kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa- tietokirja [Edited volume: More than Half the Sky? Chinese women in history, society and culture]. Art House486 pages

Sinkkonen is author or co-author of four chapters and two information boxes listed below:
Airaksinen, Tiina; Elina Sinkkonen and Minna Valjakka. "Toiminnan naisia" [Introduction: Active Women], 11−34.

Sinkkonen, Elina. "Puolet valtakuntaa? Poliittinen vaikuttaminen Kiinan kansantasavallassa" [Women’s Political Participation in People’s Republic of China], 76115.

Malinen, Olli-Pekka and Elina Sinkkonen. "Sukupuolten välinen tasa-arvo Kiinan koulujärjestelmässä" [Gender Equality in China’s Education System], 194−223.

Sinkkonen, Elina; Tiina Airaksinen and Anja Lahtinen. "Maataloutta ja mallityöläisiä: Kiinan työssäkäyvät naiset"[Agriculture and Model Workers: China’s Working Women], 228260.

Sinkkonen, Elina. "Tietolaatikko: Kiina naisten itsemurhatilastojen kärjessä" [Information box: China Heading Women’s Suicide Statistics], 223−227.

Sinkkonen, Elina: "Tietolaatikko: Tyttöys on valttia? Kansainväliset adoptiot Kiinasta Suomeen" [Information box: Girlhood as an Advantage? International Adoptions from China to Finland], 173−176.

D Publications intended for professional communities
D1 Articles in professional journals

Sinkkonen, Elina. 2016. "Sukupuolten välinen tasa-arvo Kiinassa."["Gender equality in China"] Kiina sanoin ja kuvin 1/2016.

Sinkkonen, Elina. 2015. "Parading for peace? China's military parade targets both domestic and foreign audiences." FIIA Comment 15/2015, 1−2.

E Publications intended for the general public
E1 Popularised articles

Sinkkonen, Elina. 2015. "Kiina sivuuttaa tasa-arvopolitiikkansa ongelmat" ["On the problems of China's gender equality policy"] FIIA Column.

G Theses
Rethinking Chinese national identity. The wider context of foreign policy making during the era of Hu Jintao, 2002-2012.University of Oxford, Department of Politics and International Relations 2014.
Abstract

Drawing borders of national identity. Authoritarian politics of patriotic education campaigns and student nationalism in Chinese universities. 2008 University of Helsinki, World Politics section