Euroopan unioni

Esittely

Euroopan unioni -tutkimusohjelma keskittyy unionin globaaliin ja alueelliseen merkitykseen unohtamatta unionin sisäistä dynamiikkaa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat EU:n ulkosuhteet, integraation kehityslinjat ja unionin poliittinen järjestelmä. Tutkimus ankkuroituu globaalin valta-asetelman muutosten, EU:n ulkoisten ja sisäisten haasteiden ja unionin uudistushankkeiden vaikutusten arviointiin.

EU:n ulkosuhteita tutkitaan ohjelmassa laaja-alaisesti. Keskeisiä aiheita ovat EU:n ulkosuhdehallinnon ja ulkoisen edustautumisen rinnalla yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, naapuruuspolitiikka ja energiaturvallisuus. Unionin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden rajapinnassa olevia kysymyksiä tarkastellaan terrorismiin ja radikalisaatioon liittyen. Alueellisesti ohjelman tutkimus painottuu erityisesti unionin itäiseen ja eteläiseen naapurustoon. Tutkimusagendalla on myös Turkin ja EU:n väliset suhteet sekä EU:n Arktisen alueen politiikka.

Integraation kehityslinjojen sekä toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän tutkimuksessa korostuu Lissabonin sopimuksen, talous- ja rahaliiton uudistamisen ja EU-kriittisyyden nousun vaikutusten arviointi. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan jäsenmaiden EU-politiikkojen kehitystrendejä.

Instituutin EU-tutkimus ei rajoitu EU-ohjelmaan. Monia keskeisiä EU-aiheita – esimerkiksi unionin ilmastopolitiikkaa, EU:n ja Venäjän välisiä suhteita, transatlanttisia suhteita ja pohjoismaista yhteistyötä – tutkitaan myös instituutin muissa ohjelmissa sekä ohjelmien välisenä yhteistyönä.

EU-ohjelman tutkimus pyrkii tukemaan poliittista päätöksentekoa sekä Suomessa että Euroopan unionissa, ja palvelemaan laajaa yleisöä. Tutkimusohjelma on vahvasti verkottunut Eurooppaan ja pyrkii jatkuvasti vahvistamaan ja laajentamaan yhteistyösuhteitaan.