EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

Esittely

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman keskeisimmät tutkimusaiheet ovat

• Venäjän poliittinen ja taloudellinen kehitys sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka
• Alueellinen kehitys Venäjän ja EU:n yhteisessä naapuristossa
• Euroopan unionin itäinen kumppanuus ja EU:n Venäjä-politiikka

Suomelle ja EU:lle on ensiarvoisen tärkeää, millä tavoin Venäjän sisäpolitiikka sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka kehittyvät tulevaisuudessa. Tutkimusohjelman keskeinen tehtävä on analysoida näitä toisiinsa monin tavoin kietoutuneita politiikan osa-alueita. Ohjelma tarkastelee politiikanteon dynamiikkaa: toimijoita, verkostoja sekä intressien ja valta-asetelmien muutoksia. Lisäksi ohjelma tutkii venäläistä ulkopoliittista ajattelua ja sen suhdetta käytännön politiikkaan.

Ohjelma tutkii myös alueellista kehitystä Venäjän ja EU:n yhteisessä naapurustossa. Epävarmuus alueen kehityksessä ja sen mahdollisesti riittämätön resilienssi taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien sekä turvallisuusuhkien edessä asettavat haasteen koko Euroopalle. Epävarmuutta löytyy erityisesti energian, kilpailevien hallintomallien ja poliittisten liittolaisuuksien sekä historiantulkintojen ja turvallisuusstrategioiden suhteen. Tutkimusohjelman painopisteitä ovat Ukrainan konflikti  ja Valko-Venäjän poliittinen kehitys.

Ohjelma tarkastelee EU:n itäistä kumppanuutta Valko-Venäjän, Ukrainan, Moldovan, Georgian, Armenian ja Azerbaidžanin kanssa sekä Euroopan Venäjä-politiikkaa. Eurooppalaisen keskustelun lisäksi ohjelma painottaa itäisessä naapurustossa käydyn keskustelun tuntemisen tärkeyttä. Tutkimusohjelma tutkii, miten EU:n politiikka ymmärretään itäisissä kumppanimaissa ja millaisia vaikutuksia sillä on käytännössä.