Globaali turvallisuus

Muut julkaisut

2016


Aaltola, Mika (2016). Politiikasta.fi-raati: Infosota ja kansallinen narratiivi. Politiikasta.fi, 28.1.2016.

Aaltola, Mika (2016). Putin käyttää lännen heikkoutta hyväkseen. V-blogit, 20.4.

Aaltola, Mika & Käpylä, Juha (2016). U.S. and Chinese Silk Road Initiatives: Towards a Geopolitics of Flows in Central Asia. In: Rytövuori-Apunen, Helena (ed.): The Regional Security Puzzle Around Afghanistan: Bordering Practices in Central Asia and Beyond Barbara Budrich Publishers. 207-242.

Aaltola, Mika (2016). USA:n rooli Itämerellä on pysyvä. V-blogit. 17.6.

Creutz, Katja (2016). Valtiosopimuksia voi muuttaa. Ulkopolitiikka 2/2016, 74-75.

Fjäder, Christian (2016). National Security in a Hyper-connected World: Global Interdependence and National Security. In Masys, Anthony J. (Editor): Exploring the security landscape: Non-Traditional security challenges. Springer International Publishing, 31-58.

Gaens, Bart (2016). The Asia-Europe Meeting (ASEM): A Role for the European Union in Asia? In: Toward a More Amicable Asia-Pacific Region. Japan’s Roles. Edited by Sugita Yoneyuki. UPA, 127-140.

Haltzel, Michael (2016). Europe in flux: An unusual journey. The Huffington Post, The World Post. 25.5.


Haltzel, Michael & Courtney, William (2016). Putin is trying to bully Europe into dropping sanctions. Newsweek. 11.6.

Kronlund, Anna (2016). Tasa-arvon asialla. Ulkopolitiikka2/2016, 86.

Käpylä, Juha (2016). Neopragmatismi ja kansainvälinen politiikka: Tutkielma Richard Rortyn pragmatismista ja sen vaikutuksista tieteenalan metateoriaan ja etiikkaan. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 2151. Tampere University Press.

Käpylä, Juha & Mikkola, Harri (2015). The Promise of the Geoeconomic Arctic: A Critical Analysis. Asia Europe Journal. June 2016, Vol. 14, Issue 2, 203-220.

Salonius-Pasternak, Charly & Neretnieks, Karlis (2016). Svensk-finskt militärt samarbete: Vad talar vi om? Frivärld rapport, 3 april. Frivärld, Stockholm Free World Forum.

Salonius-Pasternak, Charly (2016). Syvemmällä kuin tiedetään. Suomen Kuvalehti, Volume 100, Issue 24/2016, 12-13.

Salonius-Pasternak, Charly (2016). Vaaleihin ulkopolitiikka edellä. Suomi-USA, Volume 70,1, 12.

Sinkkonen, Elina & Airaksinen, Tiina & Valjakka, Minna (toim.)(2016). Enemmän kuin puoli taivasta. Kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Helsinki: Art House.

Sinkkonen, Elina & Airaksinen, Tiina & Valjakka, Minna (2016). Johdanto: Toiminnan naisia. In: Enemmän kuin puoli taivasta: kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Edited by Airaksinen, Tiina & Sinkkonen, Elina & Valjakka, Minna. Art House. 11-34.

Sinkkonen, Elina & Airaksinen, Tiina & Lahtinen, Anja (2016). Maataloutta ja mallityöläisiä: Kiinan työssäkäyvät naiset. In: Enemmän kuin puoli taivasta: kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Edited by Airaksinen, Tiina & Sinkkonen, Elina & Valjakka, Minna. Art House. 228-236, 240-260.

Sinkkonen, Elina (2016). Puolet valtakuntaa? Poliittinen vaikuttaminen Kiinan kansantasavallassa. In: Enemmän kuin puoli taivasta: kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Edited by Airaksinen, Tiina & Sinkkonen, Elina & Valjakka, Minna. Art House. 76-115.

Sinkkonen, Elina & Malinen, Olli-Pekka (2016). Sukupuolten välinen tasa-arvo Kiinan koulutusjärjestelmässä. In: Enemmän kuin puoli taivasta: kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Edited by Airaksinen, Tiina & Sinkkonen, Elina & Valjakka, Minna. Art House. 194-223.

Sinkkonen, Elina (2016). Sukupuolten välinen tasa-arvo Kiinassa. Kiina sanoin ja kuvin, Volume 61, 1. 12-14.

Sinkkonen, Elina (2016). Tietolaatikko: Kiina naisten itsemurhatilastojen kärjessä. In: Enemmän kuin puoli taivasta: kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Edited by Airaksinen, Tiina & Sinkkonen, Elina & Valjakka, Minna. Art House. 223-227.

Sinkkonen, Elina (2016). Tietolaatikko: Tyttöys on valttia? Kansainväliset adoptiot Kiinasta Suomeen. In: Enemmän kuin puoli taivasta: kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Edited by Airaksinen, Tiina & Sinkkonen, Elina & Valjakka, Minna. Art House. 173-176.

Vihma, Antto & Kulovesi, Kati & Laine, Anna & Clarke, Majella & Upston-Hooper, Karl & Magnusson, Roland & Sulkinoja, Mika (2016). Results of the Paris COP 21 Climate Negotiations. Report for the Ministry of Environment.

Vihma, Antto & Wigell, Mikael (2016). Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia's geostrategy and its effects on the EU. International Affairs Volume 92, Issue 3, 605-627.

Wigell, Mikael & Mattlin, Mikael (issue editors) (2016). Geoeconomics in the context of restive regional powers. Asia Europe Journal.Volume 14, Issue 2, June 2016.

Wigell, Mikael & Mattlin, Mikael (2016). Geoeconomics in the context of restive regional powers. Asia Europe Journal. Volume 14, Issue 2, June 2016. 125-134.

Wigell, Mikael (2016). Conceptualizing regional powers’ geoeconomic strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberal institutionalism. Asia Europe Journal. Volume 14, Issue 2, June 2016. 135-151.

 

 2015

Aaltola, Mika (2015). Herää Suomi, maailma karkaa. Suomen Kuvalehti 99: 28, 12-13.

Aaltola, Mika (2015). Pandemics as Staging Grounds for Resilient World Order: SARS, Avian Flu, and the Evolving Forms of Secure Political Solidarity. In: Contesting Security Strategies and Logics, edited by Thierry Balzacq, Routledge, 205-218.

Aaltola, Mika (2015). Putinin bumerangi. Suomen Kuvalehti 10/2015, 6.3.2015.

Aaltola, Mika (2015). Suomi ja USA:n vipu: poliitikkojen on aika opetella turvallisuuspoliittista tasapainoajattelua. Suomen Kuvalehti, vol. 99, nro 6, 12-13.

Aaltola, Mika (2015). The Sagas of the Volcanic Ash: Narrating Europe’s slipping position through airtravel shocks. In: The Politics of World politics. Edited by Anna Björk, Paul-Erik Korvela, Kari Palonen. Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä (Sophi), 65-83.

Aaltola, Mika (2015). Toiveiden ulkopolitiikka ei enää toimi. Suomen Kuvalehti, vol. 99, nro 19, 16-17.

Aaltola, Mika (2015). TTIP: demokratian salaliitto: uusi vapaakauppasopimus on mahdollisuus päivittää kansanvalta. Suomen Kuvalehti, vol. 99, nro 2, 14-15.

Creutz, Katja (2015). Book Review: State Responsibility the General Part by James Carwford. Nordic Journal of International Law 84: 4, 605-612. Brill Nijhoff.

Creutz, Katja (2015). State Responsibility in International Law: From Paradigm to Periphery. Doctoral dissertation.

Gaens, Bart (2015). ASEM enlargement. In: The future of the Asia-Europe meeting (ASEM). Looking ahead into ASEM's third decade. Edited by Bart Gaens. 65-85.

Gaens, Bart (2015). ASEM in the wake of the Milan Summit.The Future of Asia-Europe Cooperation. Edited by Wilhelm Hofmeister and Patrick Rueppel. Konrad-Adenauer Stiftung and European Union, 7-11.

Gaens, Bart (2015). The future of the Asia-Europe meeting (ASEM). Looking ahead into ASEM's third decade. Edited by Bart Gaens. Introduction and Conclusion. 16-20 and 137-145.

Gaens, Bart & Vogt, Henry (2015). Sympathy or self-interest? The development agenda of the European Union and Japan in the 2000s. In The European Union and Japan: A new chapter in civilian cower cooperation? Edited by Paul Bacon, Hartmut Mayer and Hidetoshi Nakamura. Ahsgate, 151-168.

Haltzel, Michael (2015). Letter from Helsinki. The Huffington Post, 16.7.2015.

Haltzel, Michael & Mehling, Michael & Vihma, Antto (2015). Putin's pipeline predicament. The Huffington Post, 18.3.2015.

Haltzel, Michael (2015). Putin's Nordic Miscalculation. The Huffington Post, 15.4.2015.

Haltzel, Michael & Bond, Ian & Corbay, Denis & Courtney William & Kauzlarich, Richard (2015). Ukraine Crisis is a Geopolitical Game-Changer. U.S. News & World Report, 17.4.2015. 

Kallio, Jyrki (2015). Carving Out a Role for a Confucian China on the World Stage. Contemporary East Asia and the Revival of Confucianism, 103-124.

Kallio, Jyrki (2015). Dreaming of the Great Rejuvenation of the Chinese Nation. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences vol. 8 issue 4. Springer Berlin Heidelberg, 521-532.

Kallio, Jyrki (2015). Finland-China relations: Pragmatic cooperation since 1950. In Otero-Iglesias, Miguel & Seaman, John & Huotari, Mikko & Ekman, Alice (Edited by). Mapping Europe-China Relations. A Bottom-Up Approach. A Report by the European Think-tank Network on China (ETNC), October 2015. Mercator Institute for China Studies, French Institute of International Relations, Elcano Royal Institute. 20-24.

Kallio, Jyrki (2015). Kiinan sisä- ja ulkopolitiikka puolueen palveluksessa. BOFIT Policy Brief 11/2015: BOFIT Kiina-tietoisku 2015. Helsinki, 22-23.

Kallio, Jyrki (2015). Omin eväin maailmanvallaksi. Ulkopolitiikka 2015/3, 52-57.

Kallio, Jyrki (2015). Toward a Harmonious World? Emerging Thinking on a Chinese International Relations Model. New Trends and Challenges in China's Foreign Policy, 87-113.

Kotilainen, Noora (2015). Kärsimyksen kuvat herättävät pakolaispolitiikan kestämättömyyteen. Turun Sanomat 5.9., 2.

Kotilainen, Noora (2015). Kärsimyksen kuvat kiteyttävät globaalin hierarkian. Uutistamo. 12.8.

Kotilainen, Noora (2015). Pariisin iskut ja globaalin myötätunnon jakautuminen. Politiikasta.fi. 18.11.

Kotilainen, Noora (2015). Puhdasta, suomalaista, nationalistista lihaa. Teoksessa Elisa Aaltola & Sami Keto (toim.) "Eläimet yhteiskunnassa". Helsinki: Into Kustannus, 35-57.

Kotilainen, Noora (2015). Raati: Pakolaisuus. Politiikasta.fi 31.8.

Kotilainen, Noora (2015). Alio: Raakojen kuvien näyttäminen - tiedonvälitystä vai mässäilyä toisten kohtalonhetkillä? Turun Sanomat, 14.1.2015, 2.

Kotilainen, Noora (2015). Suomalaisen Nato-keskustelun erityispiirteitä. politiikasta.fi, 30.3.

Kotilainen, Noora (2015). Valokuvan poliittinen voima. Poliittisen valokuvan festivaalien lehti, 22.1.2015.

Kronlund, Anna (2015). Examining the powers of US Congress in exceptional situations from the debate perspective. In Wiesner, Claudia & Roshchin, Evgeny & Boilard, Marie-Christine (eds.) In Debate with Kari Palonen - Concpets, Politics, Histories. Nomos, 179-184.

Kronlund, Anna (2015). Parliamentary oversight in foreign policy: The momentum of US Congress in the 1970s. In Palonen, Kari & Rosales, Jose Maria (eds.). Parliamentarism and Democratic Theory Historical and Contemporary Perspectives. Budrich,141-164.

Kronlund, Anna & Salonius-Pasternak, Charly (vierailevat päätoimittajat) (2015). Pääkirjoitus: Yhdysvaltojen politiikka globaalissa kontekstissa. Kosmopolis 45: 2, 3-5.

Kronlund, Anna (2015). The cultivation of collective judgment in the decision-making on war: the US Congress and contingently manifested war powers. Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 18:1 Spring 2015, 74-104.

Kronlund, Anna (2015). Yhdysvaltojen perustamiskauden politiikasta. Book review. Kosmopolis 45: 2, 77-81.

Käpylä, Juha & Mikkola, Harri (2015). The Promise of the Geoeconomic Arctic: A Critical Analysis. Asia Europe Journal. First online 17.11.

Käpylä, Juha & Mikkola, Harri (2015). Vieraskynä: Turvallisuuspoliittinen näkymä muuttuu Arktisella. Helsingin Sanomat, 29.8.

Mikkola, Harri (2015). Arktisen alueen painoarvo kasvaa Washingtonissa. Suomi-USA 2/2015, 10-11.

Mikkola, Harri (2015). Arktiksen tulevaisuus on varmasti epävarma. Chydenius: OP:n talouslehti, nro 1, 26-27.

Salonius-Pasternak, Charly & Mashiri, James & Moberg, Michael (2015). Voisiko näin tapahtua? Suomen Kuvalehti, vol. 99, nro 9, 32-37.

Salonius-Pasternak, Charly (2015). Yle as a two-way communications hub during crisis/exceptional circumstances. Prophecy : Helsinki May 8th 2015, 5.5.2015.

Vihma, Antto & Betsill, Michele & Dubash, Navrov & Paterson, Matthew & van Asselt, Harro & Winkler, Harald (2015). Building Productive Links between the UNFCCC and the Broader Global Climate Governance Landscape. Global Environmental Politics, Volume 15 Issue 2. MIT Press.

Vihma, Antto (2015). Climate of consensus: managing decision making in the UN climate change. Review of European, comparative & international environmental law, vol. 24, 1 Apr, 58-68.


Vihma, Antto & Umut, Turksen (2015). The Geoeconomics of Russian-EU Gas Trade: Drawing Lessons from the South Stream Pipeline Project. MIT CEEPR Working Paper, 14/2015, 1-25.

Vihma, Antto (2015). The Geoeconomics of the South Stream pipeline. MIT CEEPR Newsletter Spring, 4.

Vihma, Antto & Turksen, Umut (2015). The Geoeconomics of the south stream pipeline project. Journal of International Affairs, Fall/Winter 2015 Vol. 69, No. 1. Columbia University, New York. 34-53.

Vihma, Antto (2015). Kolmiodraamaa Euroopan putkipolitiikassa. Ulkopolitiikka 2/2015, 42-43.

Vihma, Antto & Kulovesi, Kati & Laine, Anna & Clarke, Majella & Upston-Hooper, Karl & Magnusson, Roland & Sulkinoja, Mika (2016). Results of the Paris COP 21 Climate Negotiations. Report for the Ministry of Environment.Vihma, Antto & Tynkkynen, Oras (2015). [Vieraskynä:] Maailma sai Pariisista uutta toivoa : Pariisin ilmastokokous osoitti, että tuloksekas globaali neuvotteleminen on sittenkin mahdollista. Helsingin Sanomat, 16.12.2015, A 5.

Vihma, Antto & Urpelainen, Johannes (2015). Soft cooperation in the shadow of distributional conflict? : a model-based assessment of the two-level game between international climate change negotiations and domestic politics. CEEPR WP [MIT Center for Energy and Environmental Policy Research. Working paper], 2015-001

Vihma, Antto (2015). Soft Cooperation in the Shadow of Distributional Conflict? Insights from the Climate Regime. MIT CEEPR Newsletter, Autumn. MIT Center for Energy and Environment Policy Research, 4-5.


Wigell, Mikael & Mattlin, Mikael (2015). Geoeconomics in the Context of Restive Regional Powers. Asia Europe Journal. (First online 19.11.2015).

Wigell, Mikael (2015). The geostrategic importance of the Mercosur-EU negotiations. Borderlex 25.3.2015. 

Wikholm, Anna (2015). Sytytyslanka Etelä-Kiinan merellä palaa - strategisella tyynnyttelyllä kohti rakentavampaa Yhdysvallat-Kiina -suhdetta. Book review. Kosmopolis 45: 2, 72-76.2014

Aaltola, Mika (2014). Ukrainassa on kyse Venäjästä. Kaleva, 1.3.2014.

Aaltola, Mika (2014). [Vieraskynä:] Venäjän kauppapolitiikka on ulkopolitiikan jatke, Helsingin Sanomat, 26.3.2014.

Aaltola, Mika (2014). Kamppailu Suomesta, Politiikasta.fi, 11.4.2014.

Aaltola, Mika (2014). Analyysi Ukrainan opetuksista Suomelle: mennyt ei enää palaa, Politiikasta.fi, 10.3.2014. 

Aaltola, Mika (2014). Suomen ulkopoliittinen tiedontuotanto ei vastaa maailmalla yleisiä malleja. Politiikasta.fi, 31.7.2014. 

Aaltola, Mika (2014). Alakerta: Suomen asema Euroopan turvallisuuskartalla muuttuu. Kaleva, 4.9.2014, 18.

Aaltola, Mika (2014). [Näkökulma:] Yhdysvaltojen heikko kohta, Suomen Kuvalehti, 36/2014, 5.9.2014.

Aaltola, Mika (2014). Forward Resilience and Networked Capabilities: Finland’s Softer Power Tools in the Wake of Ukraine, In: Advancing U.S.-Nordic-Baltic Security Cooperation. Center for Transatlantic Relations, 157-174. 

Aaltola, Mika (2014). Suomen ulkopolitiikka tarvitsee kriittistä tietopohjaa. Turun Sanomat, 30.9.2014, 2. 

Aaltola, Mika (2014). [Näkökulma:] Onko hämärtäminen Suomen uusi linja?, Suomen Kuvalehti, 41/2014, 10.10.2014. 

Aaltola, Mika (2014). Suomalainen ulkopolitiikan analyysi on ohutta - on ollut jo vuosikymmeniä. Suomen Kuvalehti 98: 45, 16-17. 

Aaltola, Mika (2014). Yhdysvaltojen globaali rooli pysyy keskeisenä Suomelle. Kaleva, 6.11.2014. 

Aaltola, Mika (2014). Näkökulma: Hätä on yhteinen: ebolaa ei pysäytetä rajoja pystyttämällä. Suomen Kuvalehti  98: 49, 16-17. 

Aaltola, Mika (2014). Pandemics as Staging Grounds for Resilient World Order: SARS, Avian Flu, and the Evolving Forms of Secure Political Solidarity. In: Contesting Security Strategies and Logics, edited by Thierry Balzacq, 205-218. 

Aaltola, Mika (2014). Flow security in the digital age. In: Hamilton, D. (ed) Global Flow Security - A New Security Agenda for the Transatlantic Community in 2030. Washington DC: Center for Transatlantic Relations Report. Global flow security working papers.

Aaltola, Mika; Käpylä, Juha; Vuorisalo, Valtteri (2014). The Challenge of Global Commons and Flows for US Power: The Perils of Missing the Human Domain.Farnham: Ashgate. 

Aaltola, Mika & Wikholm, Anna (2014). Alakerta: Tarkoituksenmukaiset Venäjä-sanktiot ovat EU:n ja Suomen etu. Kaleva, 25.7.2014, 16.

Creutz, Katja (2014). Militär intervention i minoritetens namn. Hufvudstadsbladet, 5.3.2014. 

Creutz, Katja (2014). Sotarikokset myös 2000-luvun vitsaus. Kleio 4, 28-29.

Gaens, Bart (2014). Japan, Europe and East Asian regionalism. In: Liu Jianhui and Sano Mayuko (Eds.). Rethinking "Japanese Studies” from Practices in the Nordic Region. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies. 193-207. 


Gaens, Bart (2014). Kiinan pelko ohjaa Japania. Ulkopolitiikka 51: 4, 68-71.

Gaens Bart (2014). The European Sanctions Policy for Myanmar: Did it work? Asia Peacebuilding Initiatives, 22.12.2014.

Gaens Bart (2014). The "China Menace". Japan Today, 30.12.2014.

Kallio, Jyrki (2014). Kiinan saarikiistat, Kiina sanoin ja kuvin 59: 2, 2-7. 

Kallio, Jyrki (2014). Maailman kungfutselaisin maa. Kiina sanoin ja kuvin 59: 4, 16-17.

Kallio, Jyrki (2014). Mestari Kongin keskustelut: kungfutselaisuuden ydinolemus. Helsinki: Gaudeamus.

Kotilainen, Noora; Vuorinen Marja; Huhtinen, Aki-Mauri (eds.) (2014). Binaries in Battle. Representations of Division and Conflict. Cambridge Scholars Publishing. 

Kotilainen, Noora ja Jantunen, Saara (2014). Drones, missiles and Teddy Bears: the crisis of 21st century soldiership. In: Binaries in Battle. Representations of Division and Conflict, edited by Marja Vuorinen, Noora Kotilainen, Aki-Mauri Huhtinen, 76-104. 

Kotilainen, Noora (2014). Humanitaarinen auttaminen on aina poliittista. Kaleva, 16.8.2014, 22. 

Kotilainen, Noora (2014). Sosiaalisen median kuvien voima ja Syyrian sota. Rauhan puolesta 6, 8-10.

Kotilainen, Noora (2014). Suomalaisen Ukraina-keskustelun Nato-jumi, Politiikasta.fi, 18.4.2014. 

Kotilainen, Noora (2014). Syyrian kaasuiskukuvat sosiaalisessa mediassa. In: Strategisen viestinnän salat, toimittanut Jari Rantapelkonen.  Maanpuolustuskorkeakoulu: Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat 14, 108-123. 

Kronlund, Anna (2014). Demokratia selviää lähes kaikesta (Book Review) David Runciman. The Confidence Trap. A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present. Princeton and Oxford: Princeton UP. Ulkopolitiikka 51: 1, 64-65. 

Kronlund, Anna (2014). Yhdysvaltain kongressi ja poikkeustilanteet, Politiikka 56: 2, 159–163. 

Kronlund, Anna (2014). Yhdysvaltojen kongressi välivaalien jälkeen. Suomi-USA 68: 4, 9. 

Kronlund, Anna (2014). Parliamentary Culture in a Presidential Regime. The United States Congress’ attempts to restore the Constitution. In Kari Palonen, Jose Maria Rosales, Tapani Turkka (Eds.). Politics of Dissensus: Parliament in Debate. Santander: Cantabria University Press & McGraw Hill, 229-248.

Käpylä, Juha (2014). Cruel to care? Investigating the governance of compassion in the humanitarian imaginary, International Theory 6: 2 July, 255-292 (co-authored with Denis Kennedy).

Käpylä, Juha & Mikkola, Harri (2014). The uncertain future of the global Arctic, Baltic Rim Economies, 5, 16–17. 

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Defence Force for the 21st Century: Finland Needs New and Robust Capabilities. Diplomaatia 129 May.

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Mitä Ukrainan kriisi kertoo Natosta ja miten Suomi voisi suhtautua siihen, Onnikas, 2, 22. 

Salonius-Pasternak, Charly (2014). [Vieraskynä:] Sotilaallista voimaa voidaan käyttää pelkästään Suomeen. Helsingin Sanomat, 29.12.2014.

Salonius-Pasternak, Charly (2014). [Vieraskynä:] Suomi väistää vastuunsa kriisinhallinnan veteraaneista, Helsingin Sanomat, 25.4.2014. 

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Visuaalinen viestintä informaatiosodan tykistönä. Kylkirauta 4, 33-35.

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Yhteistyö kansallisen puolustuksen voimanlähteenä. Kylkirauta 2, 13-15. 

Salonius-Pasternak, Charly; Limnell, Jarno (2014). Nato pohtii tulevaisuuttaan. Aamulehti, 9.7.2014. 

Sinkkonen, Elina. Rethinking Chinese National Identity. The Wider Context of Foreign Policy Making during the Era of Hu Jintao, 2002-2012. Väitöskirja, väitöstilaisuus Oxfordin yliopistossa 5.5.2014. 

Vihma, Antto; Kati Kulovesi (2014). Can Attention to the Process Improve the Efficiency of the UNFCCC Negotiations? Carbon & Climate Law Review 7: 4, 242-251. 

Vihma, Antto (2014). Climate of Consensus: Managing Decision Making in the UN Climate Change Negotiations. Review of International, Comparative and European Environmental Law, Early view, 27.12.2014. 

Wigell, Mikael (2014). Kaivostoiminnan kehitysvaikutukset ja hallintamallit. In: Development Policy Committee, Seminar report, Kestävää kasvua kaivoksista: Mahdoton yhtälö vai mahdollisuus?, Helsinki, Finland. 

2013

Käpylä, Juha & Mikkola, Harri, ”Globalisoituva arktinen alue murroksessa”, Tiedepolitiikka 4/2013 Osiossa ”Katsauksia ja keskusteluja”

Mikkola, Harri,  ”Neopragmatismi ja politiikka: Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuudet ja seuraukset politiikan tutkimukselle”, Politiikka 4/2013

Aaltola, Mika, "Pahempi paha", Suomen Kuvalehti 41/2013, lokakuu 2013.

Aaltola, Mika, "Nato-jäsenyys ei poistaisi Venäjän uhkaa", Helsingin Sanomat 7.10.2013.

Aaltola, Mika, Käsitys itsestä jäykistää politiikkaa Venäjällä ja Suomessa, Kaleva, 13.6.2013.

Aaltola, Mika, Konsensus latistaa Suomen ulkopolitiikkaa, Helsingin Sanomat 28.4.2013.

Kallio, Jyrki, 'Onko yhtä totuutta Kiinasta ja kiinalaisista?', Kiina sanoin ja kuvin, 4/2013.

Kallio, Jyrki, "Suomi-pursi Kiina-tankkerin vanavedessä, Talouselämä 29/2013, elokuu 2013.

Kotilainen, Noora, Seppä: Kuvien tulkinta kuuluu valtavirtaan, Politiikasta.fi, 6.7.2013.

Käpylä, Juha; Mikkola, Harri, "Suomen arktiset tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään", Helsingin Sanomat 20.9.2013.

Mattlin, Mikael, "Democratizing Taiwan”, China Information 27 (2): 252–254. (book review), July 2013.

Piiparinen, Touko, "Säilyykö suojeluvastuu? YK:n turvallisuusneuvoston rooli inhimillisen turvallisuuden puolustajana", Kosmopolis 1/2013 s. 68-77, toukokuu 2013

Piiparinen, Touko, Pääkirjoitus, Kosmopolis 1/2013 s. 3-6 toukokuu 2013.

Piiparinen, Touko & Klabbers, Jan, 'Introduction to the volume', Normative pluralism and international law: exploring global governance, 2013.

Piiparinen, Touko & Klabbers, Jan, 'Normative pluralism: an exploration', Normative pluralism and international law: exploring global governance, 2013.

Piiparinen, Touko, 'Exploring the methodology of normative pluralism in the global age', Normative pluralism and international law: exploring global governance, 2013.

Piiparinen, Touko, 'Law versus bureaucratic culture: the case of the ICC and the transcendence of instrumental rationality', Normative pluralism and international law: exploring global governance, 2013.

Piiparinen, Touko & Klabbers, Jan, 'Conclusions', Normative pluralism and international law: exploring global governance, 2013.

Salonius-Pasternak, Charly, 'Alla talar om Nato, men inget händer: debatten om Natomedlemskap i Finland', Frivärld,februari 2013.

Salonius-Pasternak, Charly & Limnell, Jarno, 'Turvallisuuspolitiikassa on löydettävä uusi konsensus', Helsingin Sanomat 1.2.2013.

Salonius-Pasternak, Charly, 'Carving out his place in history', Helsinki Times, 31.1.2013.

Salonius-Pasternak, Charly, Suomen turvallisuuden linjaukset eivät voi odottaa, Suomen Kuvalehti 23/2013, s. 67 toukokuu 2013.

Torney, Diarmuid, Strengthening climate policy, European Voice, November 2013.

Syri, Sanna, Vihma, Antto et al., Ilmastopaneeli. Kansainvälisen ja EU:n ilmastopolitiikan ajankohtaisia teemoja, Suomen ilmastopaneeli. Raportti 6/2013 toukokuu 2013.

Halonen, Mikko; Ryynänen, Erkka; Sorasahi, Heikki; Vihma, Antto; Kanninen, Markku,Global emission reduction potential of additional mitigation measures, Ympäristöministeriö, toukokuu 2013.

Vihma, Antto, Energiatehokkuus on kestävin keino parantaa kilpailukykyä, Talouselämä 34/2013 syyskuu 2013.

Vihma, Antto, "Liuskekaasubuumi saapuu Eurooppaan. Energiavirrat myllerryksessä", Suomi-USA 2/03 s. 22-23 toukokuu 2013.

Vihma, Antto, Can attention to the process improve the efficiency of the UNFCCC negotiations?, Carbon & climate law review, March 2013.

Wigell, Mikael, Maailma.net, 'Keskiluokka kitisee Argenzuelassa', 15.5.2013.

Wigell, Mikael, 'The Åland example as norm entrepreneurship', International Journal on Minority and Group Rights 20 (1), 2013, pp. 67-84.

2012

Aaltola, Mika: "Avian Flu and Embodied Global Imagery: A study of Medias’ Pandemic Geopolitics" Globalizations, 7(5), 2012.

Gaens, Bart: "Japan’s political power as reflected in Japanese Studies research”, Gekkan Minpaku, November 2012.

Gaens, Bart, Juha Jokela and Mikael Mattlin "The EU’s Asia—Re-negotiating boundaries, re-negotiating norms,” Asia-Europe Journal 10 (2–3): 91–97., 2012

Mattlin, Mikael et al, ”Löydä sisäinen viikinkisi,” Talouselämä 42, 23 November 2012.

Mattlin, Mikael "Voiko Kiina muuttaa talouspolitiikkansa suuntaa?”BOFIT Online5: 13–16., 2012.

Mattlin, Mikael: "Finnish view on ESM seniority risks euro-area rescues”, Oxford Analytica Daily Brief, 29.8.12.

Mattlin, Mikael, 'Dead on arrival: Normative EU policy towards China,' Asia-Europe Journal, Vol. 10 (2012), No. 2-3: 181-198.

Mikkola, Harri : "Euroopan puolustusmarkkinoiden muutosten vaikutukset suomalaiselle puolustusteollisuudelle”, Tiede ja ase (vol.69), Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu, joulukuu 2012.

Mattlin, Mikael, "Kiina ratkaisee tulevaisuuden,” Helsingin Sanomat, 18 March. (book review), 2012.

Mattlin, Mikael, "Is Taiwanese politics becoming boring?” Nottingham University Ballots & Bullets blog, 4.1.2012.

Piiparinen, T., 'McDonaldisation of Sovereignty: A Foucauldian Analysis of Responsibility to Protect', Global Society, 2012.

Piiparinen, T., 'Norm Compliance by Proximity: Explaining the Surge of Regional Actors in Responsibility to Protect', Conflict, Security & Development 12(4): 387-416, 2012.

Piiparinen, T., 'Sovereignty-Building: Three Images of Positive Sovereignty Projected through Responsibility to Protect', Global Change, Peace & Development, 24(3), 405-424, 2012.

Piiparinen, T., 'Future challenges of UN conflict management' inThinking beyond Afghanistan - The future prospects of crisis management, Fincent Publication Series 1:2012, Finnish Defence Forces International Centre.

Vihma, Antto: "Analyzing Soft and Hard Law in Climate Change”, in Climate Change and the Law, Springer 2012.

Vihma, A. & Katri Kulovesi,Strengthening Global Climate Change Negotiations : Improving the Efficiency of the UNFCCC Process, Nordiske Arbejdspapirer - Nordic Working Papers, Nordic Council of Ministers, August 2012.

Vihma, A., Soft Law, Hard Law, and the North-South Politics of Climate Change, PhD Dissertation, Faculty of Social Sciences. University of Helsinki: Unigrafia, 2012. ISBN 978-952-10-8059-3.

Vihma, Antto: "Miksi ilmastoneuvottelut epäonnistuvat?”, Ulkopolitiikka 2/2012.

Zanchetta, B., Jussi Hanhimaki & Benedikt Schoenborn, Transatlantic Relations since 1945: An Introduction. London: Routledge, 2012.

2011

Aaltola, M.,Understanding the Politics of Pandemic Scares, London: Routledge, 2011.

Aaltola, M., ‘Agile small state agency: heuristic plays and flexible national identity markers in Finnish foreign policy’, Nationalities Papers, Vol. 39, No.2, March 2011.

Aaltola, M., ‘Transatlantic Foreign Policy Research Communities’, in Munevver, C. (ed.), Issues in EU and US Foreign Policy. New York: Lexington Books, 2011.

Gaens, B., "Japanin ‘kolmoiskatastrofi’ historian ja kulttuurin näkökulmasta”, Kosmopolis, joulukuu 2011.
Gaens, B., 'The rise of interregionalisms: the case of the European Union’s relations with East Asia', inShaw, T.; Grant, A. & Cornelissen, S. (eds), The Ashgate Research Companion to Regionalisms. Farnham: Ashgate, 2011.
Hallding, K.; Olsen, M.; Atteridge, A.; Vihma, A.; Carson, M. & Román, A., ‘Together Alone? The BASIC Countries and the Climate Change Conundrum’, Nordic Council of Ministers Report, September 2011.
Keukeleire, S.; Mattlin, M.; Hooijmaaijers, B.; Jokela, J., Wigell, M., Behr, T. & Kononenko, V., ‘The EU Foreign Policy Towards the BRICS and Other Emerging Powers: Objectives and Strategies’, Ad Hoc Study, Directorate-General for External Policies of the Union, September 2011. Brussels: European Parliament.

Mattlin, Mikael, "Build it, and they may come,” Nottingham University Ballots & Bullets blog, 15.11.2011.

Mattlin, Mikael ja Matti Nojonen "Horjuuko Kiinan ulkopolitiikan kivijalka?” Helsingin Sanomat, 1 September, 2011.

Mattlin, M., Politicized Society: The Long Shadow of Taiwan’s One-Party Legacy. Copenhagen: NIAS Press, 2011, 324 p (hardback and paperback).
 

Mattlin, M. & Nojonen, M., 'Conditionality in Chinese Bilateral Lending,' BOFIT Discussion Paper 14/2011. Helsinki: Bank of Finland, 36 p.
 

Mikkola, H. & Käpylä, J. '"Getting things right?": a reconsideration of critical realism as a metatheory for IR', Journal of International Relations and Development, Vol. 14, No. 4, October 2011.

Piiparinen, T., 'Empirical Closure in the Democratic Peace Theory', Helsinki Review of Global Governance, Vol. 2, No. 1, 2011, pp. 20-24.

Salonius-Pasternak, C., "Crisis management and Afghanistan - what's next for Finland?" inThinking beyond Afghanistan - The future prospects of crisis management, Fincent Publication Series 1:2012, Finnish Defence Forces International Centre.

Salonius-Pasternak, C., ‘ Finland's ISAF experience: Rewarding, Challenging and on the Edges of the Politically Feasible' in Hynek, N. & Marton, P. (eds.), Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to Reconstruction. London: Routledge, 2011.

Vihma, A.; Mulugetta, Y. & Karlsson-Vinkhuyzen, S.I., ‘Negotiating Solidarity? The G77 through the Prism of Climate Change', Global Change, Peace & Security, Vol. 23, No. 3, 2011, pp. 315-334.

Vihma, A., ‘ India and the Global Climate Governance: Between Principles and Pragmatism', Journal of Environment & Development, Vol. 20, No. 1, 2011, pp. 69-94.

Wigell, M., "Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta", Ulkopolitiikka, 2/2011.

Wigell, M., "Dilma Rousseffin kova testi”, Ulkopolitiikka, 1/2011.

Wigell, M., 'EU:n kannattaisi tukea Kuuban muutosta', Helsingin Sanomat, 27.10.2011.

Zanchetta, B., ‘Structure and Personality: the Paradox of Nixon's Decision Making Process' (review of Asaf Siniver's Nixon, Kissinger and U.S. Foreign Policy Making: The Machinery of Crisis), Diplomatic History, Vol. 35, No. 4, September 2011, pp. 745-747.

2009-2010

Zanchetta, B., ‘The United States and the "Loss” of Iran: Repercussions for Transatlantic Security' in Hanhimäki, J.; Soutou, H.-G. & Germond, B. (eds), The Routledge Handbook of Transatlantic Security. London: Routledge, 2010.

Zanchetta, B., ‘Human Rights versus Cold War: The Horn of Africa, Southwest Asia and the Emergence of the Carter Doctrine' in Guderzo, M. & Bagnato, B. (eds), The Globalization of the Cold War. Diplomacy and Local Confrontation, 1975-1985. London: Routledge, 2010.

Zanchetta, B., ‘La "special relationship” tra Stati Uniti e America Latina e la sua ‘fundamentally repugnant philosophy' in Guasconi, M.E.; Napolitano, M.L. & Cricco, M. (eds), L' America Latina tra guerra fredda e globalizzazione. Firenze: Polistampa, 2010.

Zanchetta, B., ‘Community of Values or Conflict of Interests? Transatlantic Relations in Perspective' introduction to the special issue "Conflict and Community: Transatlantic Relations during the Cold War,” Journal of Transatlantic Studies, Vol. 8, No. 1, March 2010, pp. 1-5.

Zanchetta, B., ‘Nixonilta mallia Iran-politiikkaan' (Nixon provides a model to Iran policy?), Ulkopolitiikka, 4/2009.

Zanchetta, B., ‘U.S.-Iranian Relations Lack Vision,' Helsinki Times, Issue 50, December 2009.