Globaali turvallisuus

Globaaliyhteyksien turvallisuus

Globaaliyhteyksien turvallisuus -projektin lähtökohtana on, että globaalien yhteiskäyttöisten toimintaympäristöjen (merialueet, ilmatila, avaruus ja kyberavaruus) sääntely ja hallinto edellyttää nykyistä tiiviimpää monikansallista yhteistyötä. Informaatio- ja vientiyhteyksien vakauden turvaamiseksi on olennaista, että nämä yhteishyödykkeet ovat vapaasti hyödynnettävissä. Erityisen tärkeää tämä on pienille ja keskisuurille valtioille, jotka ovat muita riippuvaisempia globaaleista yhteyksistä. Projekti tarkastelee, kuinka keskinäisriippuvuuden verkostot kyetään uudistamaan vastaamaan nykyisiä teknologisia haasteita. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan rahoittama projekti liittyy vuosina 2011–2012 järjestettävään kansainväliseen Yhdysvaltain johtamaan Multinational Experiment 7 (MNE7) -simulaatioharjoitukseen. Projektiin osallistuvat Mika Aaltola, Juha Käpylä, Joonas Sipilä ja Valtteri Vuorisalo.
 
 

Julkaisut

Mika Aaltola, Juha Käpylä, Harri Mikkola, Timo Behr
 
Mika Aaltola, Joonas Sipilä, Valtteri Vuorisalo