Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus

Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset Suomen turvallisuudelle

Ulkopoliittisessa instituutissa perehdytään Yhdysvaltojen globaalin roolin muutokseen ja sen vaikutuksiin Suomen turvallisuudelle. Projekti on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja hanke on käynnissä vuoden 2017 loppuun. Hankkeessa pyritään analysoimaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikan sisäisiä ja ulkoisia muutostekijöitä sekä Yhdysvaltojen muuttuvan roolin vaikutusta Euroopan turvallisuusympäristöön, transatlanttisiin suhteisiin ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan. Lisäksi hankkeessa keskitytään siihen, miten Suomi voi varautua havaittuihin Yhdysvallat-sidonnaisiin muutosajureihin ja niiden tuomiin muutoksiin.

 

Projektin ohjaavat tutkimuskysymykset ovat:

 

1)Miten Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopoliittiset muutokset vaikuttavat sen globaaliin rooliin ja intresseihin?

2)Miten Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos näyttäytyy sen talous-, puolustus-, ja ulkopoliittisissa linjauksissa?

3) Miten Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos vaikuttaa transatlanttisiin suhteisiin, Suomen turvallisuusympäristöön sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan?

Hankkeen aikana tuotetaan useita julkaisuja sekä loppuraportti aiheen tiimoilta. Lisäksi projektin keskeisistä kysymyksistä järjestetään seminaaritilaisuuksia. Loppuraportti luovutetaan valtioneuvoston kanslialle vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Projektin vastuullisena johtajana toimii Mika Aaltola. Muut hankkeeseen osallistuvat tutkijat ovat vanhemmat tutkijat Anna Kronlund ja Juha Käpylä sekä tutkija Ville Sinkkonen. Projektia koordinoi Anna Wikholm.