Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

Ulkopoliittisessa instituutissa on käynnissä laaja tutkimusprojekti kansainvälisen politiikan ja globaalihallinnan muutoksista ja niiden vaikutuksesta Suomeen ja Suomen lähiympäristöön. Projekti on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja hanke on käynnissä vuoden 2018 loppuun.

Tutkimushanke jakautuu kolmeen vuorovaikutteiseen tasoon:

a) globaali poliittinen asetelma,

b) alueellinen poliittinen asetelma (ml. EU ja Venäjä),

c) Suomen välitön lähiympäristö ja Suomen taloudellinen, poliittinen ja turvallisuuspoliittinen asema.

Jokaisen osion sisällä tarkastellaan keskeisiä muutoksia ja kehityskulkuja sekä niiden vaikutuksia Suomen kannalta. Tarkoituksena on paikantaa ne globaali- ja alueellisen tason kehityskulut ja muutokset, joilla on välitöntä merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön kehitykseen sekä Suomen taloudelliseen kilpailukykyyn. Miten keskeiset konfliktiulottuvuuden rakentuvat, miten kehitys heijastuu toimija-asetelmaan ja mitkä ovat hallintajärjestelmien ja muun kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet hallita syntyviä vastakkainasetteluja ja konflikteja?

Tutkimushankkeen aikana on tarkoitus tuottaa useita erilaajuisia julkaisuja keskeisistä kysymyksenasetteluista sekä järjestää niiden pohjalta seminaaritilaisuuksia. Hankkeen loppuraportti keskittyy projektin lopputuloksiin nimenomaan Suomen ja Suomen välittömän lähiympäristön näkökulmasta. Loppuraportti luovutetaan Valtioneuvoston kanslialle joulukuussa 2018.

Projektia johtaa Teija Tiilikainen ja ohjaa ulkoasiainministeriön vetämä ohjausryhmä. Ulkopoliittisessa instituutissa projektia koordinoi Eeva Innola. Nimettyinä tutkijoina hankkeessa ovat mukana ohjelmajohtaja Juha Jokela, vanhemmat tutkijat Katja Creutz ja Kristi Raik sekä tutkija Tuomas Iso-Markku. Myös muita instituutin tutkijoita ja ulkopuolisia asiantuntijoita on mukana analyysin tuottamisessa projektia varten.

Lisätiedot projektista: Eeva Innola.

Projektiin liittyvät julkaisut:

Tuomas Iso-Markku, Juha Jokela, Kristi Raik, Teija Tiilikainen & Eeva Innola (eds.):The EU’s choice: Perspectives on deepening and differentiation, FIIA Report 50 (2017).

Katja Creutz: Alternative Ways of Global Governance: Informal institutions and the role of small states, FIIA Briefing Paper 215 (2017).

Tuuli Koivu: Trade liberalization at a crossroads: The US and China play key roles, FIIA Briefing Paper 221 (2017).

Mikael Mattlin: China as a leading economic power: Could China stabilise the global economic system in times of crisis?, FIIA Working Paper 97 (2017).

 

Projektiin liittyvät tilaisuudet:

The United Nations: New Leadership at a Critical Juncture, FIIA seminar, 28 March 2017.

The EU's Choice, Perspectives on deepening and disintegration, FIIA seminar, 19 June 2017.