Vahvempi Pohjola: ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytila ja kehittämismahdollisuudet

Vahvempi Pohjola

Ulkopoliittinen instituutti on käynnistänyt vuoden mittaisen tutkimushankkeen Pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytilan ja kehittämismahdollisuuksien arvioimiseksi. Hankkeen tarkoituksena on saavuttaa laaja-alainen yhteispohjoismainen näkemys maiden välisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tilasta ja näkemyksistä sen kehittämiseksi. Projekti on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja hanke on käynnissä vuoden 2018 maaliskuulle.

Tutkimushanke pyrkii tavoittamaan yhteistyön puutteet ja kehittämistarpeet mutta myös päällimmäiset syyt tunnistetuille ongelmille. Näiden joukosta pyritään tunnistamaan rakenteellisia pidäkkeitä sekä poliittisia tekijöitä kuten eri pohjoismaiden välisiä näkemyseroja ja erilaisia tarpeita ja painotuksia. Hankkeessa arvioidaan yhteistyötä yhteispohjoismaisten rakenteiden lisäksi multilateraalisessa kontekstissa sekä olemassa olevien kahdenvälisten yhteistyösuhteita. Yhteistyömuotojen osalta tarkastellaan niiden poliittisia mekanismeja ja käytäntöjä sekä niiden kattavuutta ja roolia pohjoismaisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuudessa.

Tutkimushanke toteutetaan Ulkopoliittisen instituutin johdolla ja koordinoimana, mutta sen käytännön toteuttamisesta vastaa pohjoismainen tutkijaryhmä. Ryhmän jäsenet ovat kaikki kokeneita pohjoismaisen yhteistyön ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita. Ulkopoliittisesta instituutista mukana on tutkija Tuomas Iso-Markku, projektia johtaa johtaja Teija Tiilikainen sekä hankkeen koordinaattorina toimii tutkija Eeva Innola.

Lisätiedot: Eeva Innola