Briefing Paper

Briefing Paper 80 (2011)   ISBN 978-951-769-301-1

Between conditionality and engagement:
Revisiting the EU's democracy promotion in the Eastern neighbourhood


Julkaistu 19.4.2011

Kristi Raik
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.77 Mb)

EU:N TULISI SITOA ITÄNAAPURIT TIIVIIMMIN EUROOPPAAN 

Suomenkielinen yhteenveto Ulkopoliittisen instituutin Briefing Paperista 80: 

Demokratian edistämisestä on arabikevään tapahtumien myötä tullut yksi EU:n naapuruuspolitiikan keskeisiä haasteita. EU:n tulee painottaa demokratian edistämistä myös suhteissaan itänaapureihin. Tämä on vaikea tehtävä, sillä kuudesta itäisestä kumppanimaasta vain yksi (Moldova) on tällä hetkellä sitoutunut demokraattisiin uudistuksiin. EU voi vahvistaa demokratiakehityksen edellytyksiä (puoli)autoritaarisissa naapurimaissaan ennen kaikkea lisäämällä yhteyksiä eri yhteiskuntaryhmiin ja tukemalla voimakkaammin kansalaisyhteiskuntia. 

Ehdollistamista – eli poliittisten ehtojen asettamista avulle ja yhteistyölle – on sovellettava harkitusti ja rajoitetusti. Ehdollistaminen on toiminut tehokkaasti laajentumisen yhteydessä, mutta itänaapureille EU ei tarjoa jäsenyyden porkkanaa. Lisäksi ehdollistamisen tehoa itänaapuruston autoritaaristen järjestelmien kaatamisessa heikentää se, että Venäjä ja Kiina tarjoavat näille maille vaihtoehtoisia kehityksen malleja ja tukea. Hyvin kohdennetuilla ehdoilla EU voi kuitenkin saada aikaan toivottuja muutoksia, jos kohdemaan sisäiset olosuhteet ovat suotuisat. 

EU:n on edistettävä taloudellista integraatiota ja ihmisten vapaata liikkuvuutta kaikkien itänaapureiden kanssa, jotta se voisi luoda paremmat edellytykset poliittiselle vapautumiselle ja tehdä eurooppalaisesta mallista houkuttelevamman vaihtoehdon. Autoritaarisia maita ei pidä eristää, sillä mitä enemmän niillä on yhteyksiä demokraattisiin naapureihin, sitä enemmän niissä syntyy myös sisäisiä uudistuspaineita. 


Suositukset