Raportti

Raportti 28 (2011)   ISBN 978-951-769-302-8

Hard choices:
The EU's Options in a Changing Middle East


Julkaistu 21.4.2011

Timo Behr
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (701 Kb)

Suomenkielinen tiivistelmä pdf-tiedostona:

EU:n on ryhdistäydyttävä Lähi-idän politiikassaan

EU:N ON RYHDISTÄYDYTTÄVÄ LÄHI-IDÄN POLITIIKASSAAN

Vuosikymmeniä jatkuneen näennäisen pysähtyneisyyden jälkeen Lähi-itä käy parhaillaan läpi syvällistä muutosta. Alueen poliittinen, taloudellinen, ideologinen ja jopa alueellinen tasapaino uusiutuu pyörryttävällä vauhdilla. Muutos ei kuitenkaan alkanut arabikevään 2011 tapahtumista. Koko Lähi-idän alueellinen järjestys on viime vuosien aikana muuttunut asteittain mutta yhtä dramaattisesti, kun Turkin ja Iranin kaltaiset uudet alueelliset toimijat ovat pyrkineet muokkaamaan Lähi-idän alueellista tasapainoa oman etunsa mukaiseksi.

Arabimaiden sisäinen kuohunta ja koko alueen voimatasapainon muutos ovat haasteita muuttuvalle ja heikkenevälle Euroopan unionille. EU:n Lähi-idän politiikka on vuosikymmenien ajan ollut hyvin epäselvää. Mikäli EU haluaa pitää kiinni pitkä­aikai­sesta tavoitteestaan tulla globaaliksi toimijaksi, sen on ryhdistäydyttävä Lähi-idän politiikassaan, sillä unionilla on joka tapauksessa edessään vaikeita valintoja.

Ulkopoliittinen instituutti on julkaissut tutkija Timo Behrin toimittaman FIIA Reportin, jossa tarkastellaan EU:n Lähi-idän politiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Raportin artikkelit perustuvat Ulkopoliittisessa instituutissa syksyn 2010 aikana järjestettyihin tutkijatapaamisiin.

Suositukset