Working Paper

Working Paper 71 (2011)   ISBN 978-951-769-305-9

Securing global commons:
A small state perspective


Julkaistu 9.6.2011

Mika Aaltola, Joonas Sipilä, Valtteri Vuorisalo
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (277 Kb)

TIEDON, TAVAROIDEN JA IHMISTEN LIIKKUVUUDEN TURVAAMINEN ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ PIENELLE MAALLE

Maapallon valtameriä, ilmakehää, avaruutta sekä tietoverkkoja voidaan pitää ns. globaaleina yhteiskäyttöisinä ympäristöinä (”global commons”). Niiden turvattu ja yhtenäinen hyödynnettävyys on olennaisen tärkeää tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuvuuden turvaamiseksi. Erityisen tärkeää se on Suomen kaltaiselle pienelle ja taloudeltaan erikoistuneelle maalle. Talouden ohella myös turvallisuussektori on tullut yhä riippuvaisemmaksi monenkeskisistä verkostoista.

Pienten valtioiden näkökulmasta globalisaatiokehitys on ollut ongelmallista. Yhtäältä valtaa on valunut pois pieniltä valtioilta isommille valtioille, toisaalta pois valtioilta ylipäänsä finanssimarkkinoiden kaltaisille valtarakenteille. Vastatoimena tälle vallan menetykselle pienet valtiot ovat perinteisesti painottaneet monenkeskisten kansainvälisten instituutioiden merkitystä ja kollektiivista päätöksentekoa kansainvälisillä foorumeilla.

Globaalin yhteisön perustana olevat väljät tiedon, teknologian, rahoituksen ja tuotannon verkostot olisi ensiarvoisen tärkeää pyrkiä vakiinnuttamaan monenkeskisin järjestelmin. Samalla tulisi kehittää johdonmukainen ja ajantasainen ohjeisto koskien yhteiskäyttöisten ympäristöjen avoimuutta. Tilanne, jossa yksittäiset valtiot kontrolloivat tavara- ja tietovirtojen turvallisuutta, on riskialtis.

Suomenkielinen tiivistelmä PDF-tiedostona:

Tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuvuuden turvaaminen on erityisen tärkeää pienelle maalle

Suositukset