Briefing Paper

Briefing Paper 100 (2012)   

Fighting climate change:
A structural shift towards renewable energies requires concerted policy action


Julkaistu 21.3.2012

Patrick Matschoss
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (2.71 Mb)

ENERGIAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN EDELLYTTÄÄ JOHDONMUKAISTA POLITIIKKAA

Uusiutuvat energiamuodot ovat tärkein osa missä tahansa tulevaisuuden matalahiilisessä energiajärjestelmässä. Vuonna 2050 niiden osuus maailman energiatarjonnasta voi olla jopa 80 prosenttia.

Uusiutuvissa energiamuodoissa on suuri potentiaali, mutta energiajärjestelmän uudistaminen edellyttää johdonmukaista politiikkaa. Uusiutuvien energiamuotojen etuja ei huomioida riittävästi markkinahinnoittelussa, minkä vuoksi uusiutuvat energiamuodot eivät ole niin kilpailukykyisiä kuin niiden etujensa vuoksi tulisi olla.

Uusiutuvia energiamuotoja voidaan sisällyttää osaksi kaikkia energiantarjontajärjestelmiä samoin kuin suoraan osaksi loppukäyttöä, mutta ennen pitkää koko energiajärjestelmä on uudistettava. Sähkönjakelussa Euroopan-laajuinen ”älykäs sähköverkko” (smart grid) parantaisi sähkönjakelun säädeltävyyttä. Jäljelle jäävä ei-uusiutuviin energianlähteisiin perustuva tuotanto olisi myös hyvin joustavaa.

Energiatehokkuuden lisääminen sekä nykyistä laajemman ja tuonnista riippumattomamman energiaportfolion hyödyntäminen parantaisivat myös energiaturvallisuutta. Samalla alttius hinnanvaihteluille vähenisi.

Uusiutuviin energiamuotoihin on mahdollista ja kannattavaa siirtyä – ei ainoastaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vaan myös energiaturvallisuuden edistämiseksi sekä välttämättömien energiainfrastruktuurin parannusten vuoksi. EU:n päästövähennyksiin ja kilpailukykyyn liittyvä pitkän aikavälin strategia on jo menossa oikeaan suuntaan. Jäsenmaiden tehtäväksi jää strategian vieminen läpi.

Suositukset