Briefing Paper

Briefing Paper 103 (2012)   ISBN 978-951-769-341-7

The corporate benefits of the euro:
Finnish companies cannot live without a common currency


Julkaistu 23.4.2012

Timo Korkeamäki
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (0.92 Mb)

Eurosta on ollut hyötyä erityisesti pienten maiden yrityksille

Euroalueen jäsenyyden kustannuksista Suomelle on viime vuosina keskusteltu runsaasti julkisuudessa. Vilkkaasta poliittisesta väittelystä huolimatta euron hyödyistä ei ole esitetty juuri minkäänlaisia laskelmia. Tieteellisissä julkaisuissa euron hyödyt yritysmaailmalle on kyllä dokumentoitu, mutta julkaisujen teknisyyden vuoksi tutkimustulokset eivät ole saaneet laajaa julkisuutta.

Useiden asiantuntijoiden mukaan euron käyttöönotto vaikutti Euroopan arvopaperimarkkinoiden voimakkaaseen kasvuun vuodesta 1999 lähtien. Yritysten mahdollisuudet hankkia itselleen rahoitusta ovat parantuneet huomattavasti luottomarkkinoiden laajenemisen ansiosta.

Eniten eurosta ovat hyötyneet Suomen kaltaisten pienten maiden yritykset, sillä pienten maiden vanhoja valuuttoja vaivasi epävakaus. Yritykset ovat saaneet matalampien lainakorkojen ansiosta huomattavia säästöjä. Edullinen lainaraha parantaa yritysten investointikykyä, joten euron positiiviset vaikutukset ulottuvat todennäköisesti vielä useiden vuosien päähän.

Ruotsi, Norja ja Tanska ovat ”vapaamatkustajina” hyötyneet joistakin euron tuomista eduista, vaikka maat ovatkin rahaliiton ulkopuolella. On kuitenkin vaikea arvioida, olisiko Suomi hyötynyt samalla tavoin, jos olisimme jääneet euroalueen ulkopuolelle.

Suositukset

Raportti 39 (2014)   Briefing Paper 143 (2013)

EU:n suunta:
Kuinka tiivis liitto?

Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä

 

Updating The EMU:
Differentiated economic integration in the European Union

Samu Kurri