Briefing Paper

Briefing Paper 105 (2012)   ISBN 978-951-769-343-1

An alienated partnership:
German-Russian relations after Putin's return


Julkaistu 9.5.2012

Stefan Meister
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.21 Mb)

PUTININ PALUU PAKOTTAA SAKSAN UUDELLEENARVIOIMAAN VENÄJÄ-POLITIIKKAANSA

Vladimir Putinin paluu Venäjän presidentiksi ja Dmitri Medvedevin modernisaatioprojektin todennäköinen päättyminen tulevat viilentämään Saksan ja Venäjän välisiä suhteita.

Maiden modernisaatiokumppanuus on tuottanut vain vähän tuloksia, sillä osapuolilla on toisistaan poikkeavat näkemykset yhteistyön päämääristä: Saksa haluaa parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä Venäjän taloudellisen ja poliittisen modernisaation kautta, kun taas Venäjä on kiinnostunut enimmäkseen omien etujensa mukaisesta teknologiansiirrosta.

Samanaikaisesti saksalaisten poliitikkojen kiinnostus Venäjää kohtaan on vähenemässä. Saksan Venäjä-politiikkaa hankaloittavat visioiden puute ja venäläisen eliitin muutosvastarinta. Tuloksena Venäjä on menettämässä tärkeimmän kumppaninsa Euroopan unionin sisällä. Samalla myös koko EU:n ja Venäjän suhteet kärsivät, sillä unionin Venäjä-politiikkaa vaivaa johtajuusvaje.

Venäjällä parhaillaan käynnissä olevat Putinin valta-aseman haastavat yhteiskunnalliset muutokset saattavat mahdollistaa uusien yhteistyö- ja modernisaatiokumppaneiden esiintulon ja herättää uutta kiinnostusta Venäjää kohtaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että Saksa onnistuu muuttamaan poliittisen lähestymistapansa painotusta eliiteistä koko yhteiskuntaan.

Suositukset