Briefing Paper

Briefing Paper 108 (2012)   ISBN 978-951-769-347-9

Ripe and ready for Rio+20?
The UN conference on sustainable development and the European Union


Julkaistu 8.6.2012

Marikki Stocchetti
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.63 Mb)

EU:N SAATAVA ASKELMERKIT KOHDALLEEN RION KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUIPPUKOKOUKSESSA

Riossa 20 vuotta sitten järjestetty YK:n kestävän kehityksen huippukokous käynnisti prosessin, jonka tarkoituksena on luotsata ihmiskunta irti ympäristön, talouden ja yhteiskuntien kannalta kestämättömistä ratkaisuista. Juuri ennen juhannusta järjestettävä Rio+20-huippukokous tarjoaa historiallisen mahdollisuuden vahvistaa monenkeskistä yhteistyötä kestämättömän kehityksen korjaamiseksi.

Riosta ei kuitenkaan odoteta suuria edistysaskelia, sillä yhteisen poliittisen tahdon puute uhkaa vesittää huippukokouksen tavoitteet. Kehittyvät taloudet ja perinteiset teollisuusmaat ovat erimielisiä keskinäisestä vastuunjaosta ja kehitysmallien valinnasta. Tilanne muistuttaa vuosikymmenten takaista vastakkainasettelua rikkaan pohjoisen ja köyhän etelän välillä, vaikka toimijajoukko on moninaistunut.

Kunnianhimoisia neuvottelutavoitteita ajava Euroopan unioni lähtee kokoukseen altavastaajana muihin suuriin toimijoihin verrattuna. Erityisesti vihreän talouden teema, joka kytkee ympäristö- ja köyhyyskysymykset taloudelliseen päätöksentekoon, synnyttänee laajoja kiistoja. Toisin kuin muut toimijaryhmät, EU ajaa strategisia, kaikkia osapuolia sitovia suunnitelmia erityisesti vihreän talouden osalta. 

Vaikka kestävä kehitys on yksi Lissabonin sopimukseen kirjatuista unionin perusarvoista, käytännössä sitoutumisaste sen edistämiseen vaihtelee huomattavasti jäsenmaiden välillä ja asiakysymyksestä riippuen. Tämä vaikeuttaa yhtenäisten kantojen muodostamista ja heikentää EU:n neuvotteluasemaa.

Onnistuakseen Rion huippukokous tarvitsee EU:n vahvan tuen, mutta myös unioni hyötyisi uusista sitoumuksista ja kansainvälisestä vertaispaineesta, joita tuloksellinen kokous tuottaisi.

Suositukset

Briefing Paper 109 (2012)   Briefing Paper 69 (2010)

Great expectations:
Understanding why the UN climate talks seem to fail

Antto Vihma & Harro van Asselt

 

Cancúnin ilmastokokous:
Vähän toivoa, vähän epätoivoa

Antto Vihma, Anna Korppoo