Briefing Paper

Briefing Paper 109 (2012)   ISBN 978-951-769-348-6

Great expectations:
Understanding why the UN climate talks seem to fail


Julkaistu 14.6.2012

Antto Vihma & Harro van Asselt
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.69 Mb)

ILMASTONEUVOTTELUT KÄRSIVÄT  KOHTUUTTOMISTA ODOTUKSISTA

YK:n ilmastoneuvotteluja arvostellaan vuodesta toiseen tuloksettomuudesta. Kansainvälinen ilmastopolitiikka ei kuitenkaan yksiselitteisesti epäonnistu, vaikkei se kykenekään täyttämään sille asetettuja kohtuuttomia odotuksia. Ei ole rakentavaa vuosittain odottaa ylhäältäpäin tulevaa kansainvälistä ilmastosopua, joka nostaisi maiden kansalliset päästötavoitteet tieteen vaatimalle tasolle.

Ylimitoitetuista odotuksista johtuva ilmastoneuvotteluiden leimaaminen päättymättömäksi pettymysten sarjaksi saattaa myös vaarantaa neuvotteluiden uskottavuuden ja poliittisen perustan. Tämä sopii niille intressiryhmille, jotka vastustavat kaikkea kansainvälistä ympäristöpolitiikkaa.

Suuret odotukset juontuvat optimistiselta 1990-luvulta, jolloin monenkeskinen päätöksenteko menestyi hetken verran erittäin hyvin. Sittemmin ilmasto-ongelman rakenne, yhteen kietoutuneet geopoliittiset ja kansalliset realiteetit sekä kiristyvä moninapainen kilpailu ovat rajoittaneet mahdollisuuksia solmia ilmastoneuvotteluissa sitovia sopimuksia sekä saavuttaa muita nopeita ja merkittäviä edistysaskelia. Tästä huolimatta YK:n ilmastoprosessilla on edelleen merkitystä globaalin poliittisen vision rakentajana, kansainvälisen läpinäkyvyyden parantajana ja kansallisten ilmastotoimien mahdollistajana.

YK:n ilmastosopimuksen asemaa voisi vahvistaa tekemällä siitä kansainvälisiä aloitteita koordinoivan organisaattorin.

Suositukset

Briefing Paper 108 (2012)   Briefing Paper 69 (2010)

Ripe and ready for Rio+20?
The UN conference on sustainable development and the European Union

Marikki Stocchetti

 

Cancúnin ilmastokokous:
Vähän toivoa, vähän epätoivoa

Antto Vihma, Anna Korppoo