Briefing Paper

Briefing Paper 110 (2012)   ISBN 978-951-769-349-3

A rocky road towards Europe:
The prospects for the EU's Eastern Partnership Association Agreements


Julkaistu 19.6.2012

Kristi Raik
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (2.40 Mb)

EU:N ITÄINEN KUMPPANUUSOHJELMA EI ETENE PAKETTIRATKAISUILLA

EU:n itäisen kumppanuusohjelman strategisena tavoitteena on sitoa unionin kuusi itäistä naapurimaata Eurooppaan. Keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi ovat uudet assosiaatiosopimukset, jotka sisältävät suunnitelman syvästä ja kattavasta vapaakauppa-alueesta. Kuitenkin ainoastaan Moldova, Georgia ja Ukraina saattavat olla valmiita allekirjoittamaan sopimuksen parin seuraavan vuoden kuluessa.

Unionin ja Ukrainan sopimus on jumiutunut Ukrainan oikeusjärjestelmän vakavien puutteiden vuoksi. Tämä on merkittävä ennakkotapaus muille naapurimaille ja koettelee EU:n vaikutusvaltaa. Demokratian ja oikeusvaltion heikko tila voi jatkossa joko estää uusien sopimusten solmimisen useiden kumppanimaiden kanssa tai, mikäli EU joustaa vaatimuksissaan, heikentää unionin uskottavuutta. 

Uusi assosiaatiosopimus tarjoaa joillekin itänaapureille liian vähän ja toisille liian paljon. EU:n tulisi pyrkiä kunnianhimoisiin sopimuksiin niiden maiden kanssa, jotka todella haluavat lähentyä Eurooppaa ja toteuttaa demokraattisia uudistuksia. Moldova ja mahdollisesti Georgia saattavat olla valmiita allekirjoittamaan uuden sopimuksen vuoden 2013 loppupuolella. Mikäli maat jatkavat uudistuslinjaansa, niille tulisi luvata, että sopimus edistää maiden haaveita EU-jäsenyydestä.

Samanaikaisesti Venäjä on luomassa omaa, EU:n kanssa kilpailevaa Euraasian unioniaan. Vaikka EU:n vetovoima onkin heikentynyt, assosiaatiosopimus EU:n kanssa tarjoaa itäisille kumppanimaille todennäköisesti paremmat edellytykset talouskehitykseen ja poliittiseen itsemääräämisoikeuteen kuin jäsenyys Euraasian unionissa.

Suositukset