Briefing Paper

Briefing Paper 112 (2012)   

Not just another arms deal:
The security policy implications of the United States selling advanced missiles to Finland


Julkaistu 13.9.2012

Charly Salonius-Pasternak
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (2.78 Mb)

Suomen hankkimilla ohjuksilla on merkittäviä poliittisia vaikutuksia

Suomen päätös ostaa Yhdysvalloilta ilmasta maahan laukaistavia rynnäkköohjuksia (ns. JASSM-ohjuksia) on paljon muutakin kuin pelkkä asekauppa. Päätöksellä on merkittäviä poliittisia ja alueellisia sotilaallisia vaikutuksia.

Suomi on vasta toinen maa, jolle Yhdysvallat myy JASSM-ohjuksia; vastaavia kauppoja ei ole vielä tehty yhdenkään Nato-jäsenmaan kanssa. Tämä kertoo paitsi Yhdysvaltain ja Suomen läheisistä suhteista, myös siitä, miten Yhdysvallat tarkastelee eurooppalaista puolustusjärjestelmää.

Suomi pyrkii edistämään omaa turvallisuuttaan niin monenkeskisten, monikansallisten kuin kahdenvälisten suhteiden kautta. Tässä suhdeverkostossa Suomen suhde Yhdysvaltoihin on avainasemassa.

Uudet ohjukset parantavat merkittävästi Suomen kykyä häiritä vihollistoimintaa yhtä hyvin Suomen rajojen sisä- kuin ulkopuolella. Vaikka JASSM-ohjus on tavanomainen ase, se toimii pelotteena.

Suomalaisten päätöksentekijöiden vastuulla on ymmärtää, millaisia vaikutuksia uudella sotilaallisella kyvyllä on, sekä varmistaa, etteivät virheelliset käsitykset nykyaikaisesta sotilaallisesta puolustuksesta estä kehittämästä Puolustusvoimia.

Suositukset

Raportti   Briefing Paper 167 (2015)

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi, Sinikukka Saari & Ulkopoliittisen instituutin työryhmä

 

Pushed together by external forces?
The foreign and security policies of Estonia and Finland in the context of the Ukraine crisis

Kristi Raik, Mika Aaltola, Katri Pynnöniemi, Charly Salonius-Pasternak