Briefing Paper

Briefing Paper 113 (2012)   

Towards efficient early action:
The EU needs a regional focus and proactive tools to prevent and manage conflicts


Julkaistu 27.9.2012

Tanja Tamminen
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (3.75 Mb)

EU tarvitsee alueellista ja ennakoivaa otetta konfliktien ehkäisemiseksi

Lissabonin sopimus ja Euroopan unionin ulkosuhdehallinto (EUH) muodostavat hyvän kehyksen kokonaisvaltaiselle ja tehokkaalle konfliktinehkäisylle ja kriisinhallinnalle, mutta tuloksellisuus riippuu siitä, kuinka uusia rakenteita hyödynnetään. Yleisen turvallisuusstrategian uudistamisen sijasta EU:n tulisi keskittyä valmistelemaan tapauskohtaisesti räätälöityjä ja yhdessä hyväksyttyjä alueellisia strategioita. Näiden kautta laajat politiikkatavoitteet voidaan muotoilla konkreettisiksi päämääriksi.

Konflikteille alttiilla alueilla toiminnan tavoitteiden muotoilussa tulee tehdä yhteistyötä asianosaisten maiden ja kansalaisyhteiskuntien kanssa.

Vuoropuhelu ja rauhanvälitys ovat erinomaisia välineitä sovinnon ja vakauden aikaansaamiseksi. Niitä tulee hyödyntää kokonaisvaltaisen kriisinhallintatyön jokaisessa vaiheessa ja yhteiskunnan kaikilla eri osa-alueilla.

EU:n kriisinhallintaa sekä työtä väkivaltaisten konfliktien ehkäisemiseksi on voitava myös arvioida asianmukaisesti. Vain tarkastelemalla toimintaa ja sen vaikuttavuutta laajemmalla perspektiivillä voidaan kokemuksista ottaa opiksi.

Suositukset