Briefing Paper

Briefing Paper 117 (2012)   

Bringing Stability to Europe:
Why Europe needs a banking union


Julkaistu 13.11.2012

Erik Jones
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.61 Mb)

Euroopan velkakriisin taustalla on pääomien vapaa liikkuminen yhtenäismarkkina-alueella. Markkinaspekulaation uhka oli tiedossa jo yhtenäismarkkina-aluetta luotaessa. Yhteinen valuutta luotiin juuri valuuttakurssien epävakauden aiheuttaman uhkan poistamiseksi.

Euron kehittäjät eivät kuitenkaan huomioineet pääomamarkkinoiden yhdentymisen vaikutuksia Euroopan pankkisektoriin tai pankkien ja kansallisten hallitusten välisiin suhteisiin.

Kun sijoittajat eivät enää luottaneet sijoitustensa turvallisuuteen ja ryhtyivät vetämään pääomiaan pois, eurooppalainen finanssipalveluiden sisämarkkina alkoi hajota.

Eurooppalaisen pankkiunionin luominen on merkittävä osa kriisin ratkaisua. Lisäksi euroalue tarvitsee yhteisen, riskittömän omaisuuslajin, jota voitaisiin käyttää turvasatamana kriisien aikana. Yhteisesti liikkeelle lasketut Eurobond-velkakirjat olisivat yksinkertaisin tapa toteuttaa tämä.

 

Suositukset

Raportti 39 (2014)   Briefing Paper 149 (2014)

EU:n suunta:
Kuinka tiivis liitto?

Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä

 

Who leads the new EMU?
Implications of the Economic Crisis for the EU’s Institutions

Teija Tiilikainen