Raportti

Raportti 35 (2012)   

Russian critical infrastructures:
Vulnerabilities and policies


Julkaistu 18.12.2012

Katri Pynnöniemi (editor)
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (3.38 Mb)

Venäjä näkee kriittisen infrastruktuurin osana kansallista turvallisuuttaan

Venäjällä laadittiin 2000-luvun alussa ohjeistus maan kriittisen infrastruktuurin suojelusta. Viime vuosina nämä periaatteet on vahvistettu osaksi kansallista turvallisuusstrategiaa. Ohjeistus perustuu Neuvostoliiton ajalta periytyvään siviilipuolustusjärjestelmään, jota on sittemmin uudistettu Venäjän hätätilaministeriön alaisuudessa.

Kriittisen infrastruktuurin suojeluohjelman taustalla vaikuttavat huolestuttavat kehityssuunnat: Venäjän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta keskeinen infrastruktuuri on rapistumassa, ja samaan aikaan maan poliittisten instituutioiden legitimiteetti heikkenee. Viime vuosien suuret katastrofit – etenkin vuoden 2010 metsäpalot – ovat osoittaneet, ettei Venäjän hallinto kykene pitämään lupauksiaan järjestyksen ja vakauden ylläpitämisestä.

Ilmastonmuutos ja Venäjän arktisen alueen luonnonvarojen hyödyntäminen ovat Venäjälle sekä uhka että mahdollisuus. Koillisväylän avautuminen merenkululle nähdään yleensä suurena mahdollisuutena, sillä siitä voi muodostua yksi maailmankaupan tärkeimmistä kuljetusreiteistä. Arktisen alueen öljy- ja kaasuvarojen hyödyntäminen on pitkäaikainen hanke, joskin se on edennyt ennakoitua hitaammin. Ilmastonmuutos ja Siperian ikiroudan mahdollinen sulaminen on vakava uhka, joka tuo kokonaan uuden ulottuvuuden kriittisen infrastruktuurin käsitteeseen.

Suositukset