Briefing Paper

Briefing Paper 123 (2013)   

The changing European defence market:
Will the new European defence market legislation be a game-changer for Finland?


Julkaistu 26.2.2013

Harri Mikkola, Jukka Anteroinen & Ville Lauttamäki
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (2.24 Mb)

EU-LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUMINEN MUUTTAA SUOMEN PUOLUSTUSTEOLLISUUDEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ

Euroopan puolustusteollisuus käy läpi voimakasta murrosta. Sen taustalla ovat muutokset alaa koskevassa EU-lainsäädännössä, puolustusmateriaalin kysynnän lasku sekä muuttuvat puolustustarpeet.

Erityisesti lainsäädännön uudistuminen aiheuttaa merkittäviä haasteita suomalaiselle puolustusteollisuudelle. Kansalliset markkinat avautuvat kilpailulle entistä voimakkaammin. Samalla mahdollisuudet vastakauppajärjestelyille heikkenevät.

Suuret EU-maat pyrkivät todennäköisesti varjelemaan omaa puolustusteollisuuttaan. Suomalaisen puolustusteollisuuden tulevaisuus riippuu siitä, avautuvatko eurooppalaiset markkinat kokonaan vai osittain – vai avautuvatko ne ensinkään.

Menneeseen ei ole paluuta, joten suomalaisen teollisuuden on elintärkeää etsiä ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Erityisen tärkeää on verkostoituminen suurten eurooppalaisten yritysten kanssa ja osaksi globaaleita alihankintaketjuja.

Suositukset