Briefing Paper

Briefing Paper 128 (2013)   

The German energy transition:
Status, challenges and the Finnish perspective


Julkaistu 2.5.2013

Patrick Matschoss
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (2.27 Mb)

Saksan energiauudistus vaikuttaa koko EU:hun

Saksassa käynnissä oleva energiantuotannon uudistus (Energiewende eli ”energiakäänne”) merkitsee koko energiajärjestelmän perinpohjaista uudistusta. Tavoitteena on uusiutuviin energiamuotoihin perustuva järjestelmä, jossa painopiste on energiatehokkuuden lisäämisellä.

Tällä hetkellä uudistus keskittyy sähkösektoriin. Sen haasteina ovat tukimekanismit, järjestelmän mukautus (system adaptation), energiatehokkuus sekä sähkömarkkinoiden rakenne.

Uudistuksen vaikutukset ulottuvat Saksaa laajemmalle. Saksa on osa eurooppalaista sähköjärjestelmää, jonka on määrä olla täysin integroitu vuoteen 2014 mennessä. Alueellisten verkkojen yhteen liittäminen tulee vastaisuudessa lisääntymään. EU:n energia- ja ilmastopoliittisilla toimilla on luonnollisesti myös vaikutuksensa Saksaan.

Uusiutuvien energiamuotojen kasvava osuus edellyttää energiajärjestelmältä aiempaa enemmän joustavuutta, jotta energianjakelu toimisi luotettavasti. Avainasemassa on sähköverkon laajentaminen. Alueiden välinen verkottuneisuus tasaa vaihtelevuutta ja tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet esimerkiksi energian varastointiin ja saatavilla olevan kapasiteetin hyödyntämiseen.

Ydinenergia pyritään ajamaan alas. Se on ominaisuuksiltaan kaikkein joustamattomin energianlähde eikä sen vuoksi istu hyvin kokonaisuudistukseen. Ydinenergian suuri osuus voi rajoittaa uusiutuvien energiamuotojen osuutta etenkin, jos biomassan potentiaali jää odotettua pienemmäksi.

Uusiutuvien energiamuotojen vaatimat tukikustannukset ovat pienempiä kuin julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää. Rakenteellinen muutos maksaa, ja matalahiilisen energiajärjestelmän rakentaminen edellyttää rahoitusta, mutta jos ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei tehdä mitään, kustannukset ovat paljon suuremmat.

Suositukset

Raportti 44 (2016)   Briefing Paper 134 (2013)

Europe’s New Political Engine:
Germany’s role in the EU’s foreign and security policy

Niklas Helwig (ed.)

 

The German Election:
No vote for Europe?

Timo Behr & Tuomas Iso-Markku