Briefing Paper

Briefing Paper 130 (2013)   

Maritime Security in a multipolar world:
Towards an EU Strategy for the Maritime Commons


Julkaistu 15.5.2013

Timo Behr, Mika Aaltola & Erik Brattberg
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (2.27 Mb)

EU:n on laadittava meristrategia etujensa turvaamiseksi

Viime vuosina merialueiden turvallisuusympäristössä on tapahtunut muutoksia. Niiden taustalla vaikuttaa niin sotilaallisen voimatasapainon muutos, suurvaltojen kilpailu, merien ”alueellistuminen”, ei-valtiollisten toimijoiden nousu ja kilpailu merialueiden luonnonvaroista.

Turvallisuusympäristön muutosten vuoksi Eurooppa ei voi enää luottaa siihen, että Yhdysvaltain ylivoima tai monenkeskisten hallintojärjestelmien pysyvyys takaisivat merireittien vapaan käytettävyyden. EU:n tuleekin kehittää oma strategiansa merellisten etujensa turvaamiseksi.

Strategian tulisi perustua merten vapaan käytettävyyden turvaamiseen ja merialueiden luonnonvarojen kestävään hallinnointiin. EU:n on erityisesti keskityttävä varmistamaan tärkeiden merireittien turvallisuus, jota uhkaavat niin suurvaltojen kilpailu, alueelliset konfliktit, merilain uudelleenmuotoilu sekä ei-valtiollisten toimijoiden runsastuminen.

Ellei EU pysty muotoilemaan itselleen meristrategiaa, se jää yhä enemmän sivuun merialueiden hallinnasta käytävästä keskustelusta. Ongelmat EU:n kannalta tärkeiden merireittien varrella samoin kuin sen omilla lähivesillä voivat lisääntyä.


 

Suositukset

Briefing Paper 188 (2015)   Briefing Paper 165 (2014)

Crafting the EU global strategy:
Building blocks for a stronger Europe

Kristi Raik, Niklas Helwig & Tuomas Iso-Markku

 

Europe’s changing security landscape:
What role will the EU play in security and defence?

Tuomas Iso-Markku