Briefing Paper

Briefing Paper 133 (2013)   

The Global Arctic:
The Growing Arctic Interests of Russia, China, the United States and the European Union


Julkaistu 13.8.2013

Juha Käpylä & Harri Mikkola
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.92 Mb)

Globalisoituvan Arktiksen kasvava taloudellinen merkitys monimutkaistaa alueen hallintaa

Arktiksen muutos on palauttamassa alueen geopoliittista merkitystä, johon liittyvät niin alueen tarjoamat taloudelliset mahdollisuudet kuin vakavat ympäristöuhkat. Merkittävimmät maailmanpoliittiset mahdit kiinnittävätkin yhä enemmän huomiota arktiseen alueeseen.

Venäjä on Arktiksen perinteinen suurvalta. Sillä on alueella huomattavat taloudelliset ja turvallisuusetunsa valvottavana. Myös Kiina, Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat avoimesti ilmaisseet kasvavan mielenkiintonsa arktista aluetta kohtaan. Ne kaikki haluavat paitsi saada osansa alueen tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista myös osallistua voimakkaammin Arktista koskevaan hallinnointiin ja päätöksentekoon.

Arktis ei enää olekaan hallinnollisesti tarkasti rajattavissa oleva alue, vaan se muokkautuu jatkuvasti maailmanpolitiikan kehityksen mukana.

Arktiksen globalisaation ja alueen taloudellisen merkityksen kasvun takia ympäristönsuojelulliset tavoitteet todennäköisesti kärsivät. Alkuperäiskansojen ja pienten arktisten valtioiden vaikutusvalta alueen asioihin tulee todennäköisesti vähenemään. Kaikkiaan taloudellisten ja poliittisten panosten kasvaminen tulee monimutkaistamaan Arktiksen hallintaa.

Suositukset

Ulkopolitiikka-lehti   Briefing Paper 7 (2006)

Ulkopolitiikka 3/2012

 

Jännitettä ilmassa - Laskeva suurvalta Venäjä ja sen suhteet länteen

Henrikki Heikka