Briefing Paper

Briefing Paper 137 (2013)   

Obama's Climate Policy:
Addressing climate change through executive actions


Julkaistu 20.9.2013

Anna Kronlund
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.19 Mb)

Obama hyödyntää presidentin vahvaa asemaa ilmastopolitiikan ajamiseen

Ilmastonmuutos vaikuttaa nousevan yhdeksi Barack Obaman toisen presidenttikauden keskeisistä kysymyksistä. Obama pyrkii edistämään ilmastopolitiikkaansa ohi kongressin, käyttämällä hyväkseen Yhdysvaltain presidentin suhteellisen laajoja valtaoikeuksia. Tämä strategia johtuu ainakin osaksi Yhdysvaltain politiikkaa lamauttavasta kahtiajakautuneisuudesta.

Obama esitteli viime kesäkuussa ilmastopoliittisen toimintaohjelman. Se sisältää kolme tavoitetta: hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää, Yhdysvaltain pitää valmistautua ilmastonmuutoksen seurauksiin ja maan tulee johtaa kansainvälistä ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua.

Obaman ilmastopolitiikan vaikutuksia ei vielä pysty arvioimaan. Keskeinen kysymys on, riittävätkö presidentin ilmastopoliittisen ohjelman toimet leikkaamaan Yhdysvaltain hiilidioksidipäästöjä ja hidastamaan ilmastonmuutosta vai tarvitaanko näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vielä kongressin lainsäädäntöä. Presidentin asetusten käyttäminen ei sinänsä sulje pois sitä mahdollisuutta, että asiaan puututtaisiin vielä lainsäädännöllä.

Suositukset