Briefing Paper

Briefing Paper 147 (2013)   

The Post-2015 Agenda and the EU:
Faltering in the Global Development Partnership?


Julkaistu 11.12.2013

Marikki Stocchetti
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.15 Mb)

YK:n vuosituhatjulistus ja siihen perustuvat vuosituhattavoitteet umpeutuvat syyskuussa 2015. EU on maailman suurin kehitysavun antaja ja kehittyvien maiden tärkein kauppakumppani, ja siksi tulevaisuuden kehityssopimus merkitsee unionille paljon. Lisäksi unioni on sitoutunut toimimaan kehittyvien maiden globaalina kumppanina ja tukemaan niiden ponnisteluja kohti nykyisiä tavoitteita.

Tulevia kehitystavoitteita suunnitellaan parhaillaan. YK koettaa ajaa läpi yleismaailmallista kehitysparadigmaa, jossa globaalin kumppanuuden ajatusta on laajennettu huomattavasti perinteisistä kehitysavun antaja- ja saajamaiden rooleista.

EU ja YK ovat yhtä mieltä ihmisoikeuksien, hyvän hallinnon ja turvallisuuden tärkeydestä. Niiden alustavat ehdotukset globaalista kumppanuudesta sen sijaan eroavat toisistaan selvästi. Euroopan komissio on jättänyt unionille ehdotuksen, joka pohjaa perinteisiin avun antaja- ja vastaanottajamaiden rooleihin.

Komission ehdotus on ongelmallinen, sillä siitä puuttuu laaja analyysi nykyisestä globaalia kumppanuutta koskevasta vuosituhattavoitteesta, etenkin kauppa- ja velkakysymyksistä. Sen sijaan ehdotus keskittyy kehitysmaiden sisäisiin poliittisiin toimiin.

EU ehtii vielä korjata oman ehdotuksensa prosessin edetessä. Jos EU epäonnistuu, on varsin todennäköistä, etteivät muutkaan avunantajat asetu YK:n ehdotuksen taakse eivätkä aja sitä läpi hallitustenvälisissä neuvotteluissa.

Suositukset