Raportti

Raportti 38 (2014)   

Multi-speed Europe?
Differentiated integration in the external relations of the European Union


Julkaistu 31.1.2014

Juha Jokela (ed.)
Ulkopoliittinen instituutti

Lataa PDF (453 Kb)

Eriytyvä integraatio ei ole uusi ilmiö Euroopan unionissa. Se on muovannut unionin kehitystä ja politiikan osa-alueita monin tavoin integraation historian aikana. Eri tahtiin etenevä integraatio ei myöskään ole vain EU:n sisäinen asia: unionin sisäinen dynamiikka muokkaa sen ulkosuhteita.

Raportissa tarkastellaan eritahtisuutta EU:n ulkosuhteissa ja analysoidaan sen vaikutusta EU:n pyrkimykseen tehdä entistä yhtenäisempää ja tehokkaampaa ulkopolitiikkaa. Lisäksi raportissa pohditaan, missä määrin integraatio on entisestään eriytymässä ja mistä syistä.

Toistaiseksi on vain vähän näyttöä siitä, että esimerkiksi EU:n finanssi- ja talouskriisin vaikutukset lisäisivät eritahtisuutta EU:n ulkosuhteissa. EMU:n uudistukset kuitenkin vaikuttavat EU-maihin eri tavoin, ja osa uudistusten seurauksista selviää vasta myöhemmin.

Suositukset