Briefing Paper

Briefing Paper 149 (2014)   

Who leads the new EMU?
Implications of the Economic Crisis for the EU’s Institutions


Julkaistu 11.2.2014

Teija Tiilikainen
Ulkopoliittinen instituutti

Lataa PDF (0.85 Mb)

Euroopan unionin talous- ja finanssipoliittiset uudistukset ovat lisänneet EU:n ja sen jäsenmaiden toimivallanjaon hajanaisuutta. Uudistukset ovat vaikuttaneet myös siihen, kuinka Euroopan- ja toisaalta kansallisen tason toimijat käyttävät näitä toimivaltuuksia.

Lisäksi euroalueen ja muun EU:n velvoitteet ovat eriytyneet. Tämä on johtanut siihen, että vallankäyttö pirstaloituu jopa EU-instituutioiden sisällä. Toimivaltuuksien ja instituutioiden hajanaisuus vaikeuttaa talous- ja finanssipolitiikan demokraattista valvontaa.

Suurin haaste on, kuinka sisällyttää euromaiden ja muiden EU-maiden erilaiset vastuut nykyisiin EU-instituutioihin siten, että instituutioiden yhtenäisyys säilyy. Lisäksi pitää varmistaa, että EU:n talous- ja finanssipoliittisilla valtuuksilla on demokraattinen perusta.

Suositukset

Raportti 39 (2014)   Briefing Paper 102 (2012)

EU:n suunta:
Kuinka tiivis liitto?

Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä

 

Federalismia vai markkinakuria?
Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella

Vesa Vihriälä