FIIA Analysis

FIIA Analysis 1 (2014)   

Pioneers of a European Diplomatic System:
EU Delegations in Moscow and Washington


Julkaistu 5.5.2014

Heidi Maurer & Kristi Raik
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (499 Kb)

Euroopan unionia on joulukuusta 2009 lähtien edustanut maailmalla yli 130 edustustoa, jotka ovat tärkeä osa Euroopan unionin ulkosuhdehallintoa (EUH). Tämä FIIA Analysis tarkastelee edustustojen toimintaa ja mahdollisuuksia EU:n yhteisen ulkopolitiikan muotoilussa.

EU-edustustojen on yhtäältä toimittava perinteisen diplomaattisen lähetystön tavoin. Toisaalta niiden on edustettava EU:ta poliittisena kokonaisuutena, joka on enemmän kuin kansainvälinen järjestö mutta vähemmän kuin valtio. Edustustot etsivät työssään eri tehtävien välistä tasapainoa. Edustustot kytkevät toisiinsa EU:n orastavan diplomatian ja jäsenmaiden kansallisen diplomatian. Lisäksi ne kokoavat yhden katon alle EU:n ulkosuhteiden eri osa-alueet aina yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kauppa-, energia- ja siirtolaispolitiikkaan.

Edustustot ovat menestyneet melko hyvin kolmessa päätehtävässään: EU:n edustamisessa kolmansissa maissa, jäsenmaiden toiminnan ja näkemysten koordinoimisessa ja palvelujen tarjoamisessa jäsenmaille sekä osallistumisessa EU:n politiikantekoon. Tässä tekstissä keskitytään EU:n Moskovan- ja Washingtonin-edustustoihin, jotka ovat edustustoista tärkeimpiä. Niistä on tulossa näkyviä diplomaattisia toimijoita, jotka tuottavat lisäarvoa niin jäsenmaille kuin EU-instituutioillekin.

Kirjoittajien mukaan edustustojen pitäisi alkuvuosien varovaisen menestyksen jälkeen koettaa entistä aktiivisemmin tukea EU:n politiikantekoa ja edistää Euroopan etuja sekä EU:n jäsenmaiden edustajien yksimielisyyttä maailmalla. EUH:n päämajan tulisi olla aiempaa vahvemmin yhteydessä edustustoihin yhtäältä aktiivisella poliittisella ohjauksella ja toisaalta hyödyntämällä systemaattisesti kentällä tehtävää työtä.

Suositukset