Briefing Paper

Briefing Paper 154 (2014)   

Beyond the Euro Crisis:
European constitutional dilemmas and Treaty amendments


Julkaistu 14.5.2014

Päivi Leino & Janne Salminen
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (739 Kb)

EU:n perussopimusten muuttamisen tarve on tulkinnanvarainen kysymys, joka koskee esimerkiksi eurokriisiin liittyvien kansainvälisten sopimusten sisällyttämistä EU:n lainsäädäntöön. Kysymys on luonteeltaan osin poliittinen. Sillä on yhteyksiä myös EU:n legitimiteettiin ja unionin sopimusjärjestelmän eheyteen ja selkeyteen. Siten sillä on myös konstitutionaalinen, oikeudellinen ulottuvuus.

Jotta EU:n komission visio Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) tulevaisuudesta voitaisiin toteuttaa, EU:n perussopimuksia pitäisi muuttaa: toimivallanjakoa pitäisi tarkistaa sekä talouspolitiikassa että yhteistyön sääntelyssä ylipäänsä.

Viimeaikainen eurokriisin hoitoa käsittelevä keskustelu on jälleen osoittanut, että monien jäsenmaiden perustuslait muun muassa määrittelevät valtiollisen täysivaltaisuuden rajoja ja suhtautuvat pidättyvästi esimerkiksi budjettivallan luovuttamisen EU-tasolle. On epätodennäköistä, että näitä esteitä purettaisiin lähiaikoina.

Suositukset