Raportti

Raportti 41 (2014)   

Keeping the Door ajar:
Local border traffic regimes on the EU’s eastern borders


Julkaistu 25.6.2014

Andrei Yeliseyeu
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (410 Kb)

Kun EU laajentui itään vuonna 2004 ja uudet jäsenmaat liittyivät Schengen-alueeseen vuonna 2007, uusien jäsenmaiden naapurissa sijaitsevien kolmansien maiden kansalaisten viisumimaksut nousivat ja viisumien myöntämiskäytännöt monimutkaistuivat. Myönnettyjen viisumien määrät vähenivät etenkin Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjän Kaliningradissa. Siksi uudet EU-maat ottivat käyttöön paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn.

Vuonna 2006 sovitun paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn perusteella EU-maat ja EU:hun kuulumattomat Schengen-maat voivat sopia kolmansiksi maiksi luokiteltavien rajanaapuriensa kanssa maarajoja koskevasta viisumivapaudesta. Se koskee ihmisiä, jotka asuvat 30–50 kilometrin säteellä rajasta. EU:n itäisille rajavaltioille järjestely oli keino lievittää Schengen-jäsenyyden aiheuttamaa sääntelyä ja pitää rajat avoinna sellaisia laillisia rajanylityksiä varten, jotka liittyvät kulttuurisiin, yhteiskunnallisiin, taloudellisiin tai perhesyihin.

Vuoden 2014 alusta lähtien EU:n 14:stä Venäjän-, Valko-Venäjän-, Ukrainan- ja Moldovan-vastaisesta raja-alueesta kahdeksan on paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn piirissä. Järjestely vaikuttaa sekä raja-alueen asukkaiden liikkuvuuteen että raja-alueiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tämän raportin tarkoituksena on analysoida järjestelyn toimivuutta ja mahdollisuuksia Euroopan unionin ja Norjan ulkorajoilla.

Suositukset

FIIA Comment 1 (2011)   Briefing Paper 12 (2007)

Soft power works better:
Sanctions unlikely to bring down Lukashenko

Kristi Raik

 

Staying the course - The Options of the West in the Face of Belarus

Hiski Haukkala, Arkady Moshes