FIIA Comment

FIIA Comment 9 (2014)   

Krishanteringens era inom Nato kommer till sin ände:
förändringarna utmanar Finlands linje


Julkaistu 11.8.2014

Charly Salonius-Pasternak
Utrikespolitiska institutet

Lataa PDF (192 Kb)

Natos era med fokus på krishantering har kommit till sin ände. Tyngdpunkten i försvarsalliansens verksamhet ligger nu på det kollektiva försvaret och i att utveckla de globala partnerskapen. Finlands förhållande till Nato förändras: Det finns en risk att vi i framtiden klamarar oss fast vid vår gamla linje, medan världen omkring oss har gått vidare. Därför måste vi nu öppet diskutera vad förändringarna kan innebära för Finland.

Suositukset