Briefing Paper

Briefing Paper 164 (2014)   

Towards a two-state solution:
A new approach is needed to promote the Middle East Peace Process


Julkaistu 10.12.2014

Mari Neuvonen
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (669 Kb)

Israelin ja palestiinalaisten väliset jännitteet ovat jälleen kiristyneet. Lähi-idän rauhanprosessi on pysähdyksissä, mikä on merkittävä huolenaihe myös EU:lle.

EU on osana yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa perustanut Palestiinalaisalueelle kaksi siviilikriisinhallintaoperaatiota. Operaatioiden tavoitteena on tukea Lähi-idän rauhanprosessin tavoitteita.

Molemmissa operaatioissa, EUPOL COPPS ja EUBAM Rafah, on onnistuttu kouluttamaan, neuvomaan ja opastamaan palestiinalaisten turvallisuussektorin edustajia torjumaan terrorismia ja taistelemaan sitä vastaan sekä toimimaan yhteistyössä Israelin turvallisuusviranomaisten kanssa ja ylläpitämään järjestystä.

Operaatiot eivät kuitenkaan ole täysimääräisesti pystyneet edistämään rauhanprosessin periaatteita tai korostamaan demokratian ja vastuullisuuden merkitystä itsenäisen valtion perustekijöinä.

EU:n on aika kytkeä valtionrakennukseen liittyvät aloitteensa selvään korkean poliittisen tason linjaukseen. Siviilikriisinhallintaoperaatioiden painopiste tulisi siirtää jo entuudestaan hyvin toimivien palestiinalaisten turvallisuusviranomaisten toiminnan tehostamisesta tukemaan rauhanprosessin poliittisia tavoitteita. Mikäli näin ei tehdä, voidaan kysyä, palvelevatko operaatiot enää tarkoitustaan rauhanprosessin edistämissä.

Suositukset