Briefing Paper

Briefing Paper 167 (2015)   

Pushed together by external forces?
The foreign and security policies of Estonia and Finland in the context of the Ukraine crisis


Julkaistu 19.1.2015

Kristi Raik, Mika Aaltola, Katri Pynnöniemi, Charly Salonius-Pasternak
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.98 Mb)

Kansainvälisen tilanteen myllerrys työntää Viroa ja Suomea lähemmäksi toisiaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Ukrainan kriisi on nostanut vanhat geopoliittiset rajoitteet sekä huolen kansallisesta turvallisuudesta ja suvereniteetistä takaisin esiin rajoittaen pienten maiden liikkumatilaa.

Viro ja Suomi ovat ottaneet saman kannan monessa keskeisessä kysymyksessä Ukrainan kriisiin liittyen. Yhteinen linja perustuu molempien maiden kytkeytymiseen liberaaliin maailmanjärjestykseen ja läntisiin rakenteisiin.

Viron ja Suomen tavoissa käsitellä suhdettaan Venäjään sekä tarpeissa kohentaa turvallisuuttaan liittyen etenkin Naton rooliin Pohjoismaissa ja Baltiassa on kuitenkin syvään juurtuneita eroja. Suomessa Viron lähestymistapa nähdään usein turhan haukkamaisena, ja Virossa Suomen lähestymistapaa pidetään puolestaan usein liian joustavana Venäjän suhteen.

Yhteiset intressit juontavat juurensa ymmärrykseen siitä, että toisen maan turvallisuuden heikentyminen heikentää väistämättä myös toisen turvallisuutta. Molempien maiden lisätessä panostuksiaan kansalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen myös relevantti kahdenvälinen yhteistyö lisääntyy.

Suositukset

Briefing Paper 196 (2016)   Briefing Paper 112 (2012)

Security in the Baltic Sea Region:
activation of risk potential

Katri Pynnöniemi & Charly Salonius-Pasternak

 

Not just another arms deal:
The security policy implications of the United States selling advanced missiles to Finland

Charly Salonius-Pasternak