Briefing Paper

Briefing Paper 172 (2015)   

The EU's Energy Union:
Towards an integrated European energy market?


Julkaistu 16.3.2015

Marco Siddi
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (525 Kb)

Euroopan unioni on voimakkaasti riippuvainen ulkomaisesta energiantuonnista, joka kattaa yli puolet EU:n kysynnästä. Riippuvuus on erityisen voimakasta fossiilisissa polttoaineissa, joissa Venäjä on EU:n pääasiallinen kauppakumppani.

Ukrainan kriisin ja siitä seuranneen Venäjä-suhteiden kiristymisen vuoksi EU haluaa aiempaa voimakkaammin laajentaa kumppanivalikoimaansa energiantuonnissa. Tämä on erityisen tärkeää maakaasun tuonnissa, sillä usealla EU-maalla on rajallisesti vaihtoehtoja venäläiselle maakaasulle.

EU-maiden kansalliset energiamarkkinat ovat huonosti yhteydessä toisiinsa. Jäsenmaat voivat päättää omat energiapalettinsa ja neuvotella toimitussopimuksia kolmansien osapuolien kanssa konsultoimatta EU-kumppaneitaan. Tämä on johtanut suuriin hintaeroihin jäsenmaiden välillä.

Näihin asioihin puuttuakseen Euroopan komissio on ehdottanut EU:n energiaunionin perustamista. Projektin tavoitteisiin kuuluvat EU:n energiamarkkinoiden integraatio, energiatoimittajien monipuolistaminen, energiatehokkuuden parantaminen ja talouden muuttaminen hiilettömäksi.

Energiaunionin toteuttamisesta tullee kuitenkin haasteellista. Yhtäältä EU:lla on tarve luoda asianmukaiset hallintamekanismit EU:n tasolle. Toisaalta jäsenmailla on energian suhteen eriäviä kansallisia intressejä, ja maat ovat vastahakoisia luopumaan kansallisista erioikeuksistaan.

Suositukset

Briefing Paper 108 (2012)   Working Paper 69 (2011)

Ripe and ready for Rio+20?
The UN conference on sustainable development and the European Union

Marikki Stocchetti

 

Linking an EU emission reduction target beyond 20 % to energy security in Central and Eastern Europe

Thomas Spencer, Anna Korppoo, Kai-Olaf Lang, Martin Kremer