Working Paper

Working Paper 86 (2015)   

The role of the Baltic region for the United States:
An analysis of U.S. presidential rhetoric from the Reagan years to today


Julkaistu 24.4.2015

Jan Hanska
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (134 Kb)

Itämeri ja sen rantavaltiot muodostavat geopoliittisesti mielenkiintoisen alueen. Koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan se on ollut eräänlaista ei-kenenkään-maata, jossa itä ja länsi kohtaavat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kylmän sodan päättymisen jälkeen Itämeren alueesta tuli suhteellisen vakaa alue. Venäjän viime vuonna tekemä Krimin liittäminen ja edelleen jatkuva Ukrainan konflikti ovat kuitenkin tuoneet Itämeren alueellekin kokemuksen lisääntyneestä turvattomuudesta.

Tämä julkaisu tarkastelee sitä, millainen rooli Itämeren alueella on ollut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja strategiaa koskevassa retoriikassa kolmen viime vuosikymmenen aikana. Aihetta lähestytään Yhdysvaltain presidenttien julkisten puheenvuorojen perusteella. Tarkastelujakso ulottuu Ronald Reaganin ajasta Barack Obaman presidenttikauden alkuvuosiin. Tällä aikavälillä Yhdysvaltain strategisessa ajattelussa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vakauden ajanjaksoina Itämeren alue näyttää olevan Yhdysvalloille lähes merkityksetön alue. Mutta alueen turvallisuustilanteen kiristyminen nostaa sen keskiöön, vaikka vain väliaikaisesti. Tämä on tapahtunut muun muassa Baltian maiden liittyessä Natoon ja viimeksi Ukrainan kriisin yhteydessä.

Enemmän kuin mistään muusta, Itämeren alueen paluu Yhdysvaltain strategiseen retoriikkaan vuosien 2014 ja 2015 aikana kertoo siitä, että Itämeren alueesta on tullut kriisialue, jossa Yhdysvallat näkee omien ja liittolaistensa etujen olevan uhattuna.

Suositukset