Briefing Paper

Briefing Paper 200 (2016)   

Cyber Attacks Go Beyond Espionage:
The Strategic Logic of State-sponsored Cyber Operations in the Nordic-Baltic Region


Julkaistu 29.8.2016

Mika Aaltola
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (1.98 Mb)

Vaikka Pohjoismaat ja Baltia ovat digitalisoineet kriittistä infrastruktuuriaan ja päätöksentekoaan, ymmärrys digitalisaatiota seuraavasta geopoliittisesta haavoittuvuudesta ei ole vastaavasti lisääntynyt.

Kyber-operaatioilla on strategisia tarkoitusperiä, jotka ovat urkkimista ja vakoilua vakavampia. Operaatioilla voidaan tehokkaasti levittää epäluottamusta ja epävakautta sekä kiristää kohteita. Lisäksi operaatiot voivat osoittaa tekijöidensä kykyjä ja toimia pelotteena.

Kyber-iskujen aiheuttamia haittoja arvioitaessa keskitytään yleensä fyysisiin tai taloudellisiin vaurioihin ja jätetään poliittisista syistä tehtyjen iskujen merkitys vähälle huomiolle. Esimerkiksi vaalien manipuloimisen aiheuttamat haitat ovat vakavampia kuin mahdolliset fyysiset vauriot.

Kyber-operaatiot ovat erityisen tehokkaita, kun ne yhdistetään poliittisiin painostuskeinoihin. Toistaiseksi tällaisten yhdistelmäkeinojen valikoima on rajallinen, mutta huolestuttavaa on, että keinovalikoima voi laajeta ja johtaa konfliktien eskaloitumiseen. Silloin kyber-operaatiot aiheuttaisivat aiempaa vakavampia ja pitkäkestoisempia vaurioita etenkin (geo)poliittisesti.

Nähtäväksi jää, voidaanko kyber-resilienssiä saavuttaa ilman aktiivista kyber-pelotetta, kuten nykyistä vahvempaa poliittista häpäisyä, taloudellisia pakotteita tai muuta pelotteen aktiivista rakentamista.

Suositukset

FIIA Comment 6 (2015)   FIIA Comment 6 (2015)

Suomi hybridisodankäynnin kohteena:
Yhteiskunnallisia haavoittuvaisuuksia ja sotilaallisella voimalla uhkaamista

Charly Salonius-Pasternak, Jarno Limnéll

 

Preparing Finland for hybrid warfare:
Social vulnerabilities and the threat of military force

Charly Salonius-Pasternak, Jarno Limnéll