FIIA Comment

FIIA Comment 17 (2016)   

Aiempaa itsevarmempi Saksa:
Hallituksen uusi selonteko korostaa Saksan valmiutta vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja puolustusta


Julkaistu 15.9.2016

Niklas Helwig & Tuomas Iso-Markku
Ulkopoliittinen instituutti

Lataa PDF (53 Kb)

Kumppanit toivovat Saksalta johtajuutta Euroopan kriisien hallinnassa, ja Berliini vastaa toiveeseen uudella ulko- ja turvallisuuspoliittisella selonteolla. Siinä painotetaan Saksan vastuuta vaikuttaa aktiivisesti kansainväliseen politiikkaan. Saksan linjaukset tarjoavat perustan toimille, joilla EU yrittää vahvistaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa.

Suositukset