Raportti

Raportti 50 (2017)   

The EU’s choice:
Perspectives on deepening and differentiation


Julkaistu 19.6.2017

Tuomas Iso-Markku, Juha Jokela, Kristi Raik, Teija Tiilikainen & Eeva Innola (eds.)
The Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (754 Kb)

Viime vuosina EU-keskustelua ovat sävyttäneet spekulaatiot unionin eriytymisestä. Brexit, siirtolaiskriisi, populismin ja EU-kriittisyyden nousu, heikko talouskehitys ja euroalueen epävakaus ovat johtaneet unionin historian vaikeimpiin aikoihin. Kriisien ratkaisu lisää unionin yhtenäisyyteen ja sen päätöksentekojärjestelmään kohdistuvaa painetta. Samaan aikaan EU:ssa vallitsee näkemys, jonka mukaan unionia tarvitaan enemmän kuin koskaan. Miten viimeaikainen EU-politiikka on vaikuttanut unionin yhtenäisyyteen? Miten EU voi säilyttää poliittisen koherenssin näkemyserojen kasvaessa?

Tämä FIIA Report käy läpi tärkeimpiä unioniin vaikuttavia kehityskulkuja sekä toimia, joilla EU pyrkii niitä hallitsemaan. Raportin mukaan EU:n politiikka osoittaa eriytyvän kehityksen, mutta myös lisääntyvän syventymisen merkkejä.

Suositukset