Raportti

Raportti 51 (2017)   

Managing Unpredictability:
Transatlantic relations in the Trump era


Julkaistu 28.8.2017

Mika Aaltola & Bart Gaens (eds.)
Finnish Institute of International Affairs

Lataa PDF (609 Kb)

Presidentti Donald Trumpin hallinnon alkuvaihe on merkinnyt näkyvää muutosta Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Tähän kuuluvat myös transatlanttiset suhteet. Trumpin hallinnon taipumus tukeutua sotilaallisiin keinoihin, kansalliseen oman edun tavoitteluun, protektionismiin ja transaktionalismiin on vaatinut monilta perusteellista Yhdysvaltain globaalin roolin, Eurooppa-suhteiden ja sääntöperusteisen kansainvälisen järjestyksen uudelleenarvioimista. Tämän raportin tarkoituksena on hahmotella transatlanttisten suhteiden muotoja uudelleen. Asiaa tarkastellaan erityisesti pohjoisen Itämeren turvallisuuden muutosten kautta.

Raportissa arvioidaan, miten liberaalin maailmanjärjestyksen sisäiset ja ulkoiset uhat ovat johtaneet luottamuksen menetykseen sotien jälkeisen järjestelmän perusteissa ja instituutioissa. Lisäksi tarkastellaan Trumpin hallinnon retoriikkaa ja toimia sekä hallinnon vaikutusta eurooppalaiselle turvallisuusjärjestykselle. Raportissa tarkennetaan myös haasteita, prioriteetteja ja mahdollisuuksia Itämeren alueen turvallisuuspolitiikassa. Niitä peilataan Yhdysvaltain ja Venäjän epävakaaseen suhteeseen sekä liberaalin maailmanjärjestyksen muutokseen. On mahdollista, että transatlanttisista puolustus- ja turvallisuussuhteista nousee uusi ajattelutapa. Se vaikuttaa myös Natoon sekä Yhdysvaltain ja Euroopan kahdenvälisiin suhteisiin. On selvää, että transatlanttiset suhteet elävät muutoksen ja epävarmuuden aikaa. Keskeiset haasteet tulevina vuosina liittyvät arvaamattomuuden hallintaan ja transatlanttisten suhteiden uudistamiseen tavalla, joka lujittaisi liberaalia järjestystä.

Suositukset

Working Paper 59 (2009)   Raportti 3 (2003)

Controversies over missile defense in Europe

Raimo Väyrynen

 

EU:n puolustuspolitiikka ja suhteet Natoon: tervetullutta kilpailua

Hanna Ojanen