FIIA Comment

FIIA Comment 18 (2017)   

Qatar saarrettu:
Taktiset askeleet nostavat panoksia pitkittyneessä kriisissä


Julkaistu 7.9.2017

Wolfgang Mühlberger
Ulkopoliittinen instituutti

Lataa PDF (41 Kb)

Kiista Dohan itsenäisestä ulkopolitiikasta jatkuu, sillä osapuolet ovat juuttuneet asemiinsa. Umpikujasta pääseminen vaatii sovittelua, mieluiten jonkin Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston jäsenen avulla. Lisäksi tarvitaan tahtoa kompromissien tekoon, jotta vältetään tahattomat seuraukset.

Suositukset

FIIA Comment 18 (2017)   Briefing Paper 107 (2012)

Qatar engulfed:
Tactical steps raise stakes in protracted crisis

Wolfgang Mühlberger

 

Turkey and the Iranian nuclear programme:
Key to progress in regional disarmament?

Hanna Ojanen & Barbara Zanchetta