Trumps klimatpolitik
Kuva: Greg Goebel / Flickr.com / CC2.0

Trumps klimatpolitik

FIIA Analysis 8

‘Mourning for America’: Donald Trump’s Climate Change Policy

Början av Donald Trumps presidentperiod har präglats av en rörig och strategilös verksamhetsmodell inom flera politiksektorer. Trump-administrationens klimatpolitik tycks dock vara stabil och målmedveten, i synnerhet när det gäller att avveckla den klimatpolitiska regleringen i hemlandet. I en publikation i serien FIIA Analysis, som reviderats och numera genomgår peer review, analyserar Antto Vihma och Michael Mehling Trumps arbete med att avveckla klimatpolitiken, de politiska och rättsliga gränserna för det samt dess potentiella internationella konsekvenser.

Transatlantiska relationer under Trumps era
Kuva: Etienne Ansotte / EC Audiovisual Service

Transatlantiska relationer under Trumps era

Raport 51

Managing Unpredictability: Transatlantic relations in the Trump era

Den första tiden med president Donald Trumps administration har inneburit en synlig förändring i Förenta staternas utrikespolitik. Trumps administration har visat tendenser till hårt styre, protektionism och transaktionalism samt att sätta egna nationella intressen i första hand, vilket har gjort att många varit tvungna att grundligt omvärdera Förenta staternas globala roll och Europarelationer samt den regelbaserade internationella ordningen. Syftet med denna rapport är att beskriva nuläget beträffande de transatlantiska relationerna särskilt via säkerhetsförändringarna i norra Östersjön.

Europeiska unionens val
Bild: Christian Lambiotte / EC Audiovisual Service

Europeiska unionens val

Rapport 50

The EU’s Choice: Perspectives on deepening and differentiation

De senaste årens EU-debatt har präglats av spekulationer kring unionens splittring. Brexit, flyktingkrisen, den växande populismen och kritiken mot EU, den svaga ekonomiska utvecklingen och instabiliteten i euroområdet har lett till att unionen genomlever en av de svåraste perioderna i sin historia. Den senaste FIIA Report går igenom de viktigaste utvecklingstrenderna som påverkar unionen samt EU:s åtgärder för att försöka kontrollera dem. Enligt rapporten visar EU:s politik tecken på en särutveckling men också på ökad fördjupning. Rapporten är en del av UPIs forskningsprojekt "Spänningar i världspolitiken och Finland".

Schengens framtid
Kuva: Pixabay / Creative Commons

Schengens framtid

Briefing Paper 219

The New Frontex and the Future of Schengen: A brick fortress or a castle made of sand?

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns, det vill säga Frontex, roll och kapacitet har förändrats snabbt för att svara på de problem som olaglig migration och gränsöverskridande terrorism för med sig. Mer omfattande bevakning av Schengenområdets yttre gränser är välkommen, men räcker inte ensam till för att ingripa i olaglig migration och gränsöverskridande terrorism. Europa behöver bättre bevakning också inom Schengenområdet. Det är dock inte lätt att utöka bevakningen utan att begränsa den grundläggande principen om fri rörlighet inom Schengenområdet, skriver Teemu Tammikko i sin nya publikation i serien Briefing Paper.

The 9th Annual FIIA Day

Europe's Borders

Mellanösternterror i omvandling
Foto: Chaouye / Flickr

Mellanösternterror i omvandling

Briefing Paper 212

Middle Eastern Terror in Flux: Mosul after Daesh, Daesh after Raqqa

De politiska arrangemangen i Irak och fredsprocessen i Syrien bestämmer hur sunnimuslimerna i framtiden förhåller sig till extrema idéer och organisationer. Wolfgang Mühlberger och Olli Ruohomäki lyfter fram två huvudfrågor när det gäller en eventuell ordning post-Daesh: hur få de olika grupperna med i förvaltningen så att hatet mellan de religiösa grupperna kunde upphöra sig, och hur uppfattar de som stridit för Daesh, inklusive krigare från Europa som återvänder dit, sin plats i samhället.

Partnernas försvarssamarbete
Foto: NATO

Partnernas försvarssamarbete

Rapporten 48

Nordic Partners of NATO: How similar are Finland and Sweden within NATO cooperation?

Juha Pyykönen jämför Finlands och Sveriges militära samarbete med Nato i den nya rapporten. De nordiska partnerna kunde rikta sig närmare varann samt Nato, på grund av att ländernas uppfattning om hot är allt enhetligare och att de nu har mer metoder baserat på samarbete för att hantera hot än tidigare.

Working Paper

Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link?

Eoin Micheál McNamara, Magnus Nordenman & Charly Salonius-Pasternak

Spänningar i EU:s östra grannskap
Foto: Evgeniy Maloletka / OSCE

Spänningar i EU:s östra grannskap

Rapporten

Key Actors in the EU’s Eastern Neighbourhood: Competing perspectives on geostrategic tensions

I rapporten, redigerad av Kristi Raik och Sinikukka Saari, utreds geostrategiska spänningar i EU:s östra grannskap. I rapporten analyseras för området relevanta staters och organisationers intressen. Dessa aktörer är EU, Ryssland, Förenta Staterna, Turkiet, Kina och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE. Enligt rapporten borde EU:s utrikespolitik inte undvika konfrontationer till vilket pris som helst.

Rapportens publiceringstillfälle (audio)

Changing Geostrategic Tensions around Ukraine

Geoekonomins frammarsch
Foto: Nils Öberg / Wikimedia Commons

Geoekonomins frammarsch

Briefing Paper

China’s Advance in Latin America: Geostrategic Implications for Europe, the US, and the Region Itself

Kina utökar snabbt sitt inflytande i Latinamerika. Även om Kinas närvaro i huvudsak är ekonomisk, har Kinas agerande vittgående strategiska följder för såväl Latinamerika som Europa och Förenta staterna. I många latinamerikanska länder har den politiska ledningen bytts ut mot en mera västsinnad. Enligt Mikael Wigells färska Briefing Paper skulle det löna sig för väst att ta tillfället i akt och erbjuda Latinamerika genuint multilateralt samarbete i stället för de bilaterala relationer som Kina erbjuder.

Vetenskaplig artikel i tidningen International Affairs

Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia's geostrategy and its effects on the EU

Mikael Wigell & Antto Vihma

Förenta staternas utrikespolitik efter Obama
Pierre Teyssot / European Commission Audiovisual Service

Förenta staternas utrikespolitik efter Obama

Rapport 46

After Rebalance: Visions for the future of US foreign policy and global role beyond 2016

Förenta staternas utrikespolitik ses ofta som ett skiftande mellan inåtvänd isolationism och utåtriktad interventionism. I Mika Aaltolas och Anna Kronlunds redigerade rapport granskas hur dessa fluktuationer styr Förenta staternas kommande utrikespolitiska alternativ, när tiden efter Obama blir den nya realiteten.

Working Paper

Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link?

Eoin Micheál McNamara, Magnus Nordenman & Charly Salonius-Pasternak

Rysslands strategiska vilseledning
Photo: The Presidential Press and Information Office of Russia

Rysslands strategiska vilseledning

Rapport 45

Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine

I Katri Pynnöniemis och András Rácz rapport analyseras i detalj de tolkningar och vilseledande begrepps utveckling, som Ryssland skapat, om konflikten i Ukraina. I sin nuvarande propaganda utnyttjar Ryssland delvis redan de medel som användes under Sovjetunionen. Medan den tidigare sovjetpropagandan baserade sig på ideologiska påståenden om verkligheten, kan den nuvarande strategiska vilseledningen jämföras med ett kalejdoskop, där det genomträngande ljuset bryts till flera olika versioner av verkligheten.

Tysklands ledarskap i EU
Foto: The European Council / Flickr.com / Creative Commons 2.0

Tysklands ledarskap i EU

Report 44

Europe’s New Political Engine: Germany’s role in the EU’s foreign and security policy

I början av 2010-talet led EU:s utrikes- och säkerhetspolitik av en brist på ledarskap. Det ekonomiskt starka Tyskland måste uppta ledarskapet för Europa. I den nya FIIA Report granskas Tysklands nya roll och dess följder för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Enligt rapporten är Tysklands ledarskaps lyckande och uthållighet beroende på ifall de lyckas trygga Europas gemenskap och anpassningsförmåga, då EU:s närområden drabbas av kriser och globaliseringen skapar utmaningar.

Ulkopolitiikka-lehden kolumni

Kuka enää pelkää Saksaa?

Matti Pesu

Schengens framtid
Kuva: Pixabay / Creative Commons

Schengens framtid

Briefing Paper 219

The New Frontex and the Future of Schengen: A brick fortress or a castle made of sand?

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns, det vill säga Frontex, roll och kapacitet har förändrats snabbt för att svara på de problem som olaglig migration och gränsöverskridande terrorism för med sig. Mer omfattande bevakning av Schengenområdets yttre gränser är välkommen, men räcker inte ensam till för att ingripa i olaglig migration och gränsöverskridande terrorism. Europa behöver bättre bevakning också inom Schengenområdet. Det är dock inte lätt att utöka bevakningen utan att begränsa den grundläggande principen om fri rörlighet inom Schengenområdet, skriver Teemu Tammikko i sin nya publikation i serien Briefing Paper.

The 9th Annual FIIA Day

Europe's Borders

Schengens framtid
Kuva: Pixabay / Creative Commons

Schengens framtid

Briefing Paper 219

The New Frontex and the Future of Schengen: A brick fortress or a castle made of sand?

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns, det vill säga Frontex, roll och kapacitet har förändrats snabbt för att svara på de problem som olaglig migration och gränsöverskridande terrorism för med sig. Mer omfattande bevakning av Schengenområdets yttre gränser är välkommen, men räcker inte ensam till för att ingripa i olaglig migration och gränsöverskridande terrorism. Europa behöver bättre bevakning också inom Schengenområdet. Det är dock inte lätt att utöka bevakningen utan att begränsa den grundläggande principen om fri rörlighet inom Schengenområdet, skriver Teemu Tammikko i sin nya publikation i serien Briefing Paper.

The 9th Annual FIIA Day

Europe's Borders

Tors 9.11.2017 kl. 13:30-15:30

China Research Day 2017: China-US relations and Asian security

Endast inbjudna

En gång i månaden

UPI Breakfast Briefing

Utrikespolitiska institutets frukosttillställningar behandlar aktuella EU-frågor som är av intresse för Finland och finländare.

Meddelanden, 11.10.2017

FIIA Analysis är nu en peer review-granskad publikation

Articles in FIIA Analysis publication series are now peer-reviewed which means that the independent experts have reviewed the articles.

FIIA Newsletter, 27.9.2017

FIIA Newsletter 3/2017

De nordiska utrikespolitiska instituten ökar samarbete, UPI publicerar en rapport om Nordkorea i oktober och institutet flyttar i november till Arkadiagatan. (på engelska)

I medierna, 20.9.2017

Mika Aaltola om Trumps tal inför FN: Höll sig till manuskriptet, politiken mer förståndig

"USA:s president Donald Trump riktade sin kritik mot bekanta måltavlor och höll sig till manuskriptet", sade Utrikespolitiska institutets programchef Mika Aaltola till Yle Nyheter (19.9.).

EILEN - Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik

Eilen-arkivet är ett nätarkiv som Utrikespolitiska institutet upprätthåller. Arkivet som omfattar viktiga utrikespolitiska tal och dokument är öppet för alla. Arkivet har därtill en kronologi som upptar de för den finländska utrikespolitiken viktigaste händelserna från 1973 och framåt.

Sökterm
Startdag Slutdag  
Sök

Europeiska unionen

Europeiska unionen

Forskningsprogrammet Europeiska unionen har i fokus unionens globala och regionala roll, inklusive unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EU:s externa relationer och institutionella utveckling.

EU:s östra grannskap och Ryssland

EU:s östra grannskap och Ryssland

Forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland följer med utvecklingen i EU:s östra grannländer, med speciellt fokus på Rysslands inrikes- och utrikespolitik. Programmets huvudteman är bland annat områdets allmänpolitiska utveckling samt dynamiken hos konflikten i Ukraina. Dessutom koncentrerar sig programmet på utvecklingen av de mellanstatliga förhållandena i EU:s östra grannskap samt områdets förhållande till unionen.

Global säkerhet

Global säkerhet

Forskningsprogrammet Global säkerhet analyserar global säkerhet ur ett brett säkerhetsperspektiv. Programmet tar fasta på de globala säkerhetspolitiska förändringarna som påverkar utvecklingen av Europas och Finlands säkerhetsklimat. Centrala forskningsteman är utvecklingen av globala maktförhållanden, förändringarna i stormaktsbalansen, betydande funktionella och regionala säkerhets- och riskfaktorer, de transatlantiska relationernas roll i världspolitiken samt de olika dimensionerna av europeisk säkerhetspolitik.

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt

Syftet med Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt är att producera forskning och sakkunskap om Förenta staternas globala roll samt frågor med anknytning till dess utrikes- och inrikespolitik. Forskningscentret fungerar i samband med Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet. Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder Utrikespolitiska institutets forskning av Förenta staterna.