EU-Venäjä innovaatiofoorumin satoa

Fredag, 28. Maj 2010     0 kommentti(a)
Katri Pynnöniemi
Äldre forskare - programmet EU:s östra grannskap och Ryssland
Pari vuotta sitten luonnostelin artikkelia Venäjän kilpailukykystrategiasta, tai oikeammin, siitä mitä venäläisessä keskustelussa tarkoitetaan kun puhutaan maan kilpailukyvystä. Teesini oli, ja on edelleen, että Venäjällä kilpailukyvyn parantaminen nähdään ensi sijassa valtiollisena tehtävänä. Lähtökohtaisesti ajatellen tehtävä on suoritettava etuajassa, mieluiten niin, että lännen kehitysvauhti saavutetaan, ellei jopa ylitetä.  Tehtävän suorittaminen edellyttää, tiukat ajalliset rajat huomioiden, erityisen keinovalikoiman käyttöönottoa. Siihen kuuluvat niin protektionistiset toimet kauppapolitiikassa, suuryhtiöiden suitsiminen valtion mielen mukaisesti, kuin myös passiivisuus kansainvälisten standardien käyttöönotossa.  Nämä toimet näkyvät Venäjän lainsäädännössä ja hallintokäytännöissä erilaisina virallisten ja epävirallisten sääntöjen risteysasemina, joista läpipääseminen edellyttää paitsi taitoa, niin usein myös riihikuivaa rahaa. Koko touhun päämäärä on ylevä, joskin kovin epämääräinen, nimittäin Venäjän suurvalta-aseman vahvistaminen.

Teksti jäi valitettavasti pöytälaatikkoon mutta muistui nyt mieleeni kuunneltuani kaksi päivää puhetta EU:n ja Venäjän yhteistyömahdollisuuksista innovaatioiden ja modernisaation saralla. Lappeenrannassa järjestetty ensimmäinen EU-Venäjä innovaatiofoorumi toi selkeästi esiin ainakin kaksi asiaa.

Ensinnäkin, foorumissa käsiteltiin joukkoa ongelmia, jotka ovat osoittautuneet ehkä ajateltua pitkäikäisemmiksi. Näitä ovat Venäjän puuttuva WTO-jäsenyys, ja siihen liittyen ongelmat EU:n ja Venäjän välisen uuden sopimuksen solmimisessa. Lisäksi uudistukset maan investointi-ilmapiirin parantamiseksi ovat nekin jääneet puolitiehen. Kuten Ministeri Väyrynen foorumin lopulla suoraan totesi, Venäjän toimet innovaatioiden ja modernisaation edistämiseksi tuottavat tulosta vain jos maa ensin liittyy WTO:n jäseneksi.

Osanottajien kesken järjestetyssä pikagallupissa tärkeimmäksi innovaatioyhteistyötä edesauttavaksi tekijäksi nostettiin raha. Ehkä järjestäjien pieneksi yllätykseksi, innovaatioita tukevan politiikan ja hallintokäytäntöjen harmonisointi oli kyselyssä vasta viimeisellä, kolmannella sijalla. Toiseksi tärkeimpänä tekijänä pidettiin strategioiden viilaamista samansuuntaisiksi. Kuitenkin poliitikkojen ja virkamiesten puheissa marssijärjestys oli päinvastainen.

Jotakin on kuitenkin liikahtanut eteenpäin. Foorumiin osallistuneet venäläiset ja EU-maista, lähinnä Suomesta, tulleet virkamiehet ja liike-elämän edustajat listasivat yhteen ääneen näitä edellä mainittuja ongelmakohtia. Erityisesti ylenmääräinen standardisointi sai huomiota osakseen. Kysyttäessä asiasta, RUSNANON johtaja Anatoli Tshubais totesi, että todellisesta standardien harmonisoinnista EU:n kanssa ollaan vielä kaukana. Hän toi kuitenkin esiin, että joulukuun lopulla 2009 säädetty laki luo puitteet EU-standardien käyttöönotolle myös Venäjällä.

Nämä ovat eittämättä kaivattuja positiivisia signaaleja Venäjän suunnalta. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että kilpailukyky-jargonin korvaaminen innovaatio-modernisaatio -puheella ei tee asioista sen valmiimpia. Tästä saimme hyvän muistutuksen foorumiin osallistuneilta liike-elämän edustajilta. Puheissa usein vilahtava terminologia - ”innovaatio dialogista” ”innovaatio korridoriin” - on kiinnostavaa vain, jos se edesauttaa tuotannon tehostamisessa ja yritysten voiton tavoittelussa. Siis kilpailukyvyn parantamisessa. Liike-elämän viestinä olikin, että yritykset on asetettava modernisaation keskiöön. Myös Venäjällä.

Ennen kuin tähän päästään konkreettisesti käsiksi on luvassa ainakin lisää puheita. Venäjän presidentin hallinnon edustaja vihjasi, että kesäkuussa pidettävässä Pietarin talousfoorumissa on odotettavissa presidentti Medvedevin puhe otsikolla: ”Olemme muuttuneet”. Ilman mitään huuto- tai kysymysmerkkejä, kuten hän tähdensi. Lappeenrannan foorumin jäljiltä lisäisin kuitenkin vielä sen kysymysmerkin sinne perään… 

Inläggen representerar skribenternas egna åsikter

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä