Svenska ÖB Sverker Göransons tal i Finland

Torsdag, 31. Oktober 2013     0 kommentti(a)

...inte ett ord om konkreta planer för att öka kapaciteten att ta emot hjälp – militärens gebit när det gäller säkerhet tillsammans med andra.

Generalerna Puheloinen och Göranson i Afganistan. Bild: SKJA, http://www.skja.fi/?p=3217 Generalerna Puheloinen och Göranson i Afganistan. Bild: SKJA, http://www.skja.fi/?p=3217

Sveriges ÖB General Sverker Göranson talade igår i Finland inför en publik som bestod av människor som under åren deltagit i den nästan fyra veckor långa nationella försvarskursen. Själva talet var offentligt, men diskussionen efteråt gick under Chatham House devisen. Detaljerade anteckningar gjorde jag inte, men framför här några observationer.

ÖBs tema för kvällen var nordiskt samarbete. Han nämnde vår gemensamma historia och våra gemensamma värderingar men övergick snabbt till samarbetet inom de fredsbevarande insatserna med fokus på de senaste decennier. Kosovos KFOR, ISAF i Afghanistan samt EUBG blev nämnda som ypperliga exempel på samarbete som gynnat alla parter. Med luftövervakningsövningarna i Island som en åsnebrygga övergick ÖB till talets kärna, NORDEFCO och speciellt vikten av det bilaterala samarbetet som NORDEFCOs flexibla struktur möjliggör. Precis som sin motpart i Finland general Puheloinen, underströk ÖB att samarbetet inom ramen för EU, NATO eller NORDEFCO sist och slut bara stöder nationella försvarsberedelser. Sverige måste ha förmågan att försvara sig själv – hur länge och emot vad denna förmåga skall dimensioneras – det är något som politikerna måste klargöra, och sedan ge resurser för ändamålet. Likadana diskussioner pågår här i Finland, och av allt att döma kommer diskussioner här i Finland att öka.

Innehållet av efterföljande diskussion refererar jag inte, men i egenskap av en forskare som begränsat men ändå har följt med hur ÖB uttryckt sig tidigare, var det klart att försiktighet och solidaritet med den politiska ledningen gäller. ÖB klargjorde att hög tillgänglighet och frivillighet hos personalen (AVF – all volunteer force) fortsättningsvis utgör grunden för den Svenska försvarsmakten (SVFM) i framtiden, och att fokus sätts på högkvalitativa och högteknologiska förmågor. Men det som fanns in perspektivstudiet men fattades i talet var iakttagelsen om, när fokus på högkvalitativa och högteknologiska förmågor orsakar en alltför liten volym så ”måste lösningar inom ramen för säkerhet tillsammans med andra sökas.” Det som alltså var värt att lägga märke till var att ÖB nämnde den politiska solidaritetsdeklarationen i ett annars mycket ’opolitiskt’ tal, men jag hörde inte ett ord om konkreta planer för att öka kapaciteten att ta emot hjälp – militärens gebit när det gäller säkerhet tillsammans med andra.

Det som jag hoppas att finska politiker kommer i håg av talet, är ÖBs starka iakttagelse av det, att man bör ompröva markeringarna inom den nationella identiteten för att det nordiska samarbetet skall kunna fördjupas. Detta väl sagt – det som vi sist och slutligen vill är att inte bara att våra respektive länder är säkra och väl försvarade, utan att våra samarbetspartner också kan åtnjuta denna säkerhet.

Inläggen representerar skribenternas egna åsikter

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä