Vuosi vaihtuu, mutta ilmaston tulevaisuus ei vaikuta ruusuiselta

Tisdag, 23. December 2008     0 kommentti(a)
Tuuli Mäkelä
harjoittelija
Internationell miljö- och naturresurspolitik forsknigsprogram
Vuosi 2008 kääntyy lopuilleen, mutta mitä kulunut vuosi on merkinnyt ilmastonmuutoksen suhteen?

Ennusteet ilmastonmuutoksen seurauksista muuttuvat synkemmiksi vuosi vuodelta. Marraskuussa vahvistui, että mikään maailman nurkka ei välty ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Vielä viime vuonna kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC raportoi, että ihmisen vaikutus ilmastoon on havaittavissa kaikissa maanosissa paitsi Antarktiksella. Nature Geoscience -lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan nyt myös etelänavalta on löydetty merkkejä ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä.

Vaikuttaa myös siltä, että ilmaston lämpenemisen seuraukset ilmenevät huomattavasti ennakoitua nopeammin. Erityistä huolenaihetta on tänä vuonna aiheuttanut pohjoisnavan jäätiköiden ennätysnopea sulaminen: pahimpien ennusteiden mukaan Arktinen alue saattaa olla kesäisin kauttaaltaan jäätön jo vuoteen 2013 mennessä. Jään ennenaikainen sulaminen olisi alueen elinolojen kannalta katastrofaalista. Jääkarhu nimettiinkin Yhdysvalloissa tänä vuonna ensimmäiseksi uhanalaiseksi eläinlajiksi, joka on vaarassa kuolla sukupuuttoon ensisijaisesti ilmastomuutoksen takia.

Tarve varautua jo ilmeneviin ilmastomuutoksen vaikutuksiin on korostunut entisestään kuluneen vuoden aikana. Esimerkiksi Malediivien saarivaltio ilmoitti tänä vuonna suuntaavansa osan turismin tuottamista miljoonatuloistaan uuden kotimaan hankkimiseen, jotta saaren 300 000 asukkaan joutumiselta ympäristöpakolaisiksi vuosituhannen lopulla vältyttäisiin. Eteenkin köyhien ja äärimmäisille luonnonilmiöille alttiiden maiden avustaminen on noussut yhdeksi kansainvälisen ilmastopolitiikan painopistealueista.

Ilmastomuutoksen kiihtymisestä huolimatta kansainvälinen ilmastopolitiikka ei kuitenkaan edennyt vuonna 2008 paljon puuta pidemmälle. Ilmastonmuutoksen kiireellisyyttä on osittain varjostanut maailmanlaajuinen talouskriisi. Tämä ilmeni esimerkiksi EU:n jäsenmaiden kamppaillessa unionin ilmasto- ja energiapaketista kuluneen vuoden aikana. Valtioiden päämiehet pääsivät lopulta puheenjohtajamaan Ranskan ponnistusten avulla kompromissiin paketin sisällöstä, mutta lopputulosta on kritisoitu voimakkaasti teollisuuden saamien myönnytysten sekä liian heikkojen päästörajoitusten takia.

Maailmantalouden taistellessa taantumaa vastaan Barack Obaman valinta Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi marraskuussa 2008 toi paljon tarvittua puhtia kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Obama on luvannut muuttaa Yhdysvaltain ilmastopolitiikan linjaa edeltäjäänsä huomattavasti edistyksellisempään suuntaan. Lisäksi Obama on YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moonin, EU:n komission puheenjohtaja José Manuel Barroson sekä nobelisti Al Goren tavoin korostanut ympäristösektorin kasvun luomia työpaikkoja ratkaisuna talouden elvyttämiseen.

Valtioiden väliset ilmastoneuvottelut huipentuivat tänä vuonna Poznanin joulukuiseen ilmastokokoukseen Puolassa, mutta USA:n vaalituloksesta huolimatta neuvotteluissa ei edetty toivottuun tahtiin. Konkreettisen neuvottelutekstin sijaan Poznanissa päästiin sopimukseen ainoastaan ensi vuoden työsuunnitelmasta, ja moni keskeinen kysymys kuten teollisuusmaiden päästörajoitukset, Kioton puhtaan kehityksen mekanismien uudistaminen sekä teknologian siirto ja rahoitus kehitysmaissa jäi vielä avoimeksi.

Teollisuusmaiden kyvyttömyys sopia selkeistä tavoitteista Kööpenhaminan neuvotteluja varten tuotti pettymystä erityisesti kehitysmaille. Keskustelu on kuitenkin kiihtynyt sen suhteen, että voidaanko kehitysmaiden G77-ryhmää enää tarkastella kokonaisuutena. Esimerkiksi Afrikka-ryhmän maille ilmastomuutoksen torjuminen ei ole kiireellisin huolenaihe ja kyseisten maiden kasvihuonepäästöt ovat, ja tulevat olemaan, maailman mittakaavalla marginaaliset. Sen sijaan kasvavien talouksien kuten Kiinan ja Intian vaikutus globaaleihin päästöihin on verrattavissa teollisuusmaihin. Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen Energy Information Administrationin (EIA) tänä vuonna julkaiseman raportin mukaan Kiina on nyt odotetusti ohittanut Yhdysvallat kokonaiskasvihuonepäästöissä.

Kuluneen vuoden perusteella vuosi 2009 tulee kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden suhteen olemaan erittäin kiireinen, sillä Kioton sopimukselle odotetaan jatkoa Kööpenhaminassa vuoden 2009 loppuun mennessä. Jää siis nähtäväksi, onnistutaanko ensi vuonna solmimaan lopullinen, ilmastonmuutoksen kiireellisyyttä heijastava sopimus, vai tuleeko Kööpenhamina olemaan ainoastaan askel kohti kansainvälisen ilmastopolitiikan entistä haastavampaa tulevaisuutta.


(Photo by Oxfam, Creative Commons, downloaded 23 December 2008.)

Inläggen representerar skribenternas egna åsikter

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä