Kontaktuppgifter

Besöksadress
Utrikespolitiska institutet
Kronbergsgatan 4
00160 Helsingfors

Postadress
Utrikespolitiska institutet
PB 400
00161 Helsingfors

Telefon
09 432 7000

Fax
09 432 7799

E-post
fornamn.efternamnfiia.fi

Affärstid
må-fr 8.30-16.15

Registreringskontor

kirjaamofiia.fi

Erja Kangas
Telefon 09 432 7707
erja.kangasfiia.fi

Bibliotek
Johanna Meltti
Telefon 09 432 7720
johanna.melttifiia.fi

Sociala medier
Facebook: UPI FIIA
Twitter: FIIA_fi

 


Kronbergsgatan 4, Helsingfors

Se en större karta

Kommunikation och seminarier

Sannamari Bagge
Sannamari Bagge
projektchef

sannamari.baggefiia.fi
Telefon 09 432 7711
Mobil 050 574 0208

Sonja Frilander
Sonja Frilander
Kommunikationsplanerare

sonja.frilanderfiia.fi
Telefon 09 432 7725

Janne Halttu
Janne Halttu
Kommunikationschef

janne.halttufiia.fi
Telefon 09 432 7723
Mobil 050 337 9144

Marie-Louise Hindsberg
Marie-Louise Hindsberg
Projektchef

marie-louise.hindsbergfiia.fi
Telefon 09 432 7712
Mobil 050 574 1301