Solidaritet och respekt för grundläggande rättigheter - Strävan efter en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU samt arbetskraftsinvandring till unionen

Endast inbjudna
Astrid Thors, Cecilia Malmström Astrid Thors, Cecilia Malmström
Teija Tiilikainen, Astrid Thors Teija Tiilikainen, Astrid Thors
Eikka Kosonen Eikka Kosonen

Mån 28.2.2011 kl. 17:00-18:00
Europasalen
Norra Esplanaden 31, Helsingfors

Kommissionär Cecilia Malmström hoppas att ett gemensamt
europeiskt system för asyl och migration, som grundar
sig på solidaritet och respekt för de grundläggande
mänskliga rättigheterna skall vara klart 2012.
Parallellt
med asyl- och migrationspolitik, arbetar Malmström också
för att öka möjligheter samt lagliga sätt för arbetskraftsinvandring
till EU från länder utanför unionen.


Asylsituationen i Medelhavsregionen har väckt stor uppmärksamhet;
dels talar man om det stora inflödet till EU-länder
och dels om den dåliga situationen för asylsökande.
Tillställningens syfte är att klarlägga vad det händer i EU:s
gränsstater just nu, kommer det att ske förändringar, och
vad gör EU. Därutöver är målen att främja dialog och kunskap
om EU:s asyl- och migrationspolitik samt om behovet
av arbetskraftsinvandring ävensom att bidra till en ökad förståelse
för kommissionens och Malmströms roll, ansvar och
arbete. Varför behöver EU här en gemensam politik? Vad
skall vara gemensamt och vad skall medlemsländerna bestämma
själva?

Cecilia Malmström, Kommissionär ansvarig för inrikesfrågor, Europeiska kommissionen

Astrid Thors, Migrations- och Europaminister

Moderator: Teija Tiilikainen, direktör, Utrikespolitiska institutet

Det är möjligt att ställa frågor både på svenska och
på engelska.

Förfrågningar: Liisa Kohonen, tel. +358 9 432 7711 liisa.kohonenfiia.fi