Harri Mikkola

Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

harri.mikkolafiia.fi
Telefon 09 432 7792
Mobil 050 574 0432

Examina
Filosofiemagister (statsvetenskap) Tampereen yliopisto (Tammerfors)
Doktorand (statsvetenskap) Tampereen yliopisto (Tammerfors)

Expertis
Arktis, Europas säkerhets- och försvarsmarknad, säkerhetsstudier, försörjningsberedskap

Aktuella projekt
Tekes projekt "Euroopan turvallisuusmarkkinat suomalaisten toimijoiden silmin" (sv. Europas säkerhetsmarknad sett ur finländska aktörers perspektiv) i samarbete med Försvarshögskolan och Turun yliopisto forskningscentral (Åbo)

Språkkunskap
finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska (passiv kunskap)